Lựa chọn theo lĩnh vực

Nhận Thức Căn Bản Về Kinh Dịch - Tiên Hậu Thiên Phối Quái

Âm Dương - Kinh Dịch 16,324 lượt xem

Nhận Thức Căn Bản Về Kinh Dịch - Tiên Hậu Thiên Phối Quái

“Huyền Không Học” bắt đầu từ quẻ Càn của Hậu thiên, đem so sánh Tiên Hậu Thiên Bát Quái tạo thành 6-8, 1-2, 8-3, 3-9, 4-7, 9-6, 2-4, 7-1:

Cung Càn hậu thiên là Cấn của Tiên thiên, cho nên Hậu Thiên là Càn Kim, đắc được Tiên thiên Cấn bồi dưỡng, cũng như khoáng sản chứa trong lòng đất đợi chờ khai thác. Bởi thế tổ hợp Cửu Tinh 6 với 8 có thể coi là Phú Cục.

Hậu Thiên Khảm, Tiên thiên ở vào Khôn, Khảm là nước Khôn là đất có thể chứa đựng, giống như trên đất có các hồ nước, dẫn đi khắp nới để dùng, thế nó liên miên trường tồn. Cho nên tổ hợp 1 với 2, nó phát điều tốt hơi lâu nhưng bền, mà con đường đi thật không dễ dàng.

Hậu Thiên Cấn, ở vào Chấn mộc của Tiên Thiên. Cấn là núi, tức cũng là rừng rú, chờ đợi sau khi chặt đốn mới dùng được. Cho nên tổ hợp 8 – 3 phải qua rất nhiều đau khổ mới đắc lợi.

Chấn của Hậu Thiên, ở vào Tiên Thiên Ly vị, cũng giống như cây cối cần ánh sáng mặt trời. Bởi thế 3 và 9 là tượng cho sự phát triển, tuy nhiên không nên khô ráo quá.

Tốn Mộc Hậu thiên ở vào cung vị Đoài của Hậu Thiên, Tốn là cây bụi, cho nên cần có được công cụ thuộc kim xén tỉa, nếu không tất là mọc lên hỗn loạn. Bởi vậy tổ hợp 4 – 7 là sửa sang, chỉnh đốn, cắt xén.

Hậu Thiên là Ly, ở vào chỗ Càn của Tiên Thiên. Do Kim cần Hỏa, cổ nhân ví như lò lửa luyện kim. Cho nên tổ hợp 9 – 6 là sáng láng rực rỡ, tuy nhiên không được lâu bền.

Hậu Thiên Khôn là thổ, ở vào chỗ Tiên Thiên là Tốn mộc. Chỗ này như cây cỏ từ đất mà sinh trưởng, thành ra cái dùng của đất đai. Bởi thế tổ hợp 2 – 4, tất nên là 4 vượng, sau mới có thể dùng 2 mới hữu dụng, nếu không tất là đồng hoang đất trống.

Hậu Thiên Đoài kim, ở vào chỗ Tiên Thiên Khảm thủy. Lấy kim dưỡng thủy, nước lạnh kim lạnh, tức là lạnh lẽo tàn tạ. Đó là như trong thủy có chất kim, làm cho nước lạnh càng lạnh hơn. Bởi vậy tổ hợp 7 – 1 quý ở chỗ hòa, sinh vượng, tất như suối nước nóng, chất thủy sáng trong.

Phongthuy.com.vn


Âm Dương - Kinh Dịch liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.