Lựa chọn theo lĩnh vực

Vận Trình Lưu Niên Phi Tinh Năm 2022 - Phong Thủy Bố Cục Năm Nhâm Dần

Cẩm nang phong thủy 938 lượt xem

Vận Trình Lưu Niên Phi Tinh Năm 2022 - Phong Thủy Bố Cục Năm Nhâm Dần Theo lịch tiết khí, thì từ ngày 21/12/2021 là bắt đầu tiết Đông Chí. Từ ngày này thì năng lượng quản lý của sao Lục Bạch đã hết và được thay thế bằng năng lượng mới của sao Ngũ Hoàng. Năm 2022 là năm Ngũ Hoàng đại sát bay đến nhập

Xem chi tiết »

Vận Trình Lưu Niên Phi Tinh Năm 2015 - Phong Thủy Bố Cục Năm Ất Mùi

Huyền Không Phi Tinh 19,912 lượt xem

Vận Trình Lưu Niên Phi Tinh Năm 2015 - Phong Thủy Bố Cục Năm Ất Mùi Năm 2015 sắp đến, theo quan điểm của Phong Thủy Học mỗi năm sẽ có sự di chuyển của Khí Trường tạo ra sự cát hung cho từng phương vị của nhà ở. Hệ thống này dựa trên sự vận hành của Thiên Khí gồm chín sao (Sao có tính biểu trưng cho

Xem chi tiết »

Bát Bạch Tinh - Đôi Dòng Bàn Luận

Huyền Không Phi Tinh 7,642 lượt xem

Bát Bạch Tinh - Đôi Dòng Bàn Luận Người học Huyền Không Phong Thủy, chắc chắn ai cũng biết Bát Bạch là một cát tinh lớn. Hiện thời lại đang là Vận 8 cho nên Bát Bạch chính là Sao Đương Vận, bởi vậy nó được tôn sùng là đệ nhất Cát Tinh. Bát Bạch Tinh còn có tên khác là Tả Phụ Tinh, là một trong hai H

Xem chi tiết »

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 1 Âm Lịch (từ 4/2/2014 đến 5/3/2014)

Huyền Không Phi Tinh 9,650 lượt xem

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 1 Âm Lịch (từ 4/2/2014 đến 5/3/2014) Bạn có thể nhìn thấy trong sơ đồ Cửu cung, chữ số to màu đen là biểu thị các sao của Năm, chữ số màu đỏ nhỏ góc dưới bên phải là biểu thị sao của Tháng. Nếu bạn chưa từng xác định hướng nhà, văn phòng của mình

Xem chi tiết »

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 12 Âm Lịch (từ 6/1/2014 đến 7/2/2014)

Huyền Không Phi Tinh 8,430 lượt xem

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 12 Âm Lịch (từ 6/1/2014 đến 7/2/2014) Bạn có thể nhìn thấy trong sơ đồ Cửu cung, chữ số to màu đen là biểu thị các sao của Năm, chữ số màu đỏ nhỏ góc dưới bên phải là biểu thị sao của Tháng. Nếu bạn chưa từng xác định hướng nhà, văn phòng của mình

Xem chi tiết »

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 11 Âm Lịch (từ 6/12/2013 đến 7/1/2014)

Huyền Không Phi Tinh 8,286 lượt xem

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 11 Âm Lịch (từ 6/12/2013 đến 7/1/2014) Bạn có thể nhìn thấy trong sơ đồ Cửu cung, chữ số to màu đen là biểu thị các sao của Năm, chữ số màu đỏ nhỏ góc dưới bên phải là biểu thị sao của Tháng. Nếu bạn chưa từng xác định hướng nhà, văn phòng của mìn

Xem chi tiết »

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 10 Âm Lịch (từ 7/11/2013 đến 6/12/2013)

Huyền Không Phi Tinh 8,159 lượt xem

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 10 Âm Lịch (từ 7/11/2013 đến 6/12/2013) Bạn có thể nhìn thấy trong sơ đồ Cửu cung, chữ số to màu đen là biểu thị các sao của Năm, chữ số màu đỏ nhỏ góc dưới bên phải là biểu thị sao của Tháng. Nếu bạn chưa từng xác định hướng nhà, văn phòng của mì

Xem chi tiết »

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 9 Âm Lịch (từ 6/10/2013 đến 7/11/2013)

Huyền Không Phi Tinh 7,706 lượt xem

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 9 Âm Lịch (từ 6/10/2013 đến 7/11/2013) Bạn có thể nhìn thấy trong sơ đồ Cửu cung, chữ số to màu đen là biểu thị các sao của Năm, chữ số màu đỏ nhỏ góc dưới bên phải là biểu thị sao của Tháng. Nếu bạn chưa từng xác định hướng nhà, văn phòng của mìn

Xem chi tiết »

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 8 Âm Lịch (từ 9/9/2013 đến 9/10/2013)

Huyền Không Phi Tinh 7,261 lượt xem

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 8 Âm Lịch (từ 9/9/2013 đến 9/10/2013) Bạn có thể nhìn thấy trong sơ đồ Cửu cung, chữ số to màu đen là biểu thị các sao của Năm, chữ số màu đỏ nhỏ góc dưới bên phải là biểu thị sao của Tháng. Nếu bạn chưa từng xác định hướng nhà, văn phòng của mình

Xem chi tiết »

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 7 Âm Lịch (từ 10/8/2013 đến 9/9/2013)

Huyền Không Phi Tinh 6,915 lượt xem

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 7 Âm Lịch (từ 10/8/2013 đến 9/9/2013) Bạn có thể nhìn thấy trong sơ đồ Cửu cung, chữ số to màu đen là biểu thị các sao của Năm, chữ số màu đỏ nhỏ góc dưới bên phải là biểu thị sao của Tháng. Nếu bạn chưa từng xác định hướng nhà, văn phòng của mình

Xem chi tiết »

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 6 Âm Lịch (từ 9/7/2013 đến 10/8/2013)

Huyền Không Phi Tinh 7,118 lượt xem

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 6 Âm Lịch (từ 9/7/2013 đến 10/8/2013) Bạn có thể nhìn thấy trong sơ đồ Cửu cung, chữ số to màu đen là biểu thị các sao của Năm, chữ số màu đỏ nhỏ góc dưới bên phải là biểu thị sao của Tháng. Nếu bạn chưa từng xác định hướng nhà, văn phòng của mình

Xem chi tiết »

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 5 Âm Lịch (từ 10/6/2013 đến 9/7/2013)

Huyền Không Phi Tinh 7,055 lượt xem

Huyền Không Phi Tinh - Tốt Xấu Các Hướng Trong Tháng 5 Âm Lịch (từ 10/6/2013 đến 9/7/2013) Bạn có thể nhìn thấy trong sơ đồ Cửu cung, chữ số to màu đen là biểu thị các sao của Năm, chữ số màu đỏ nhỏ góc dưới bên phải là biểu thị sao của Tháng. Nếu bạn chưa từng xác định hướng nhà, văn phòng của mình

Xem chi tiết »

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.