Giá: 1.800.000₫
Ý nghĩa

.... Xin mẫu từ đại lực Quán �m. Tầm cứu trợ chúng con hoạn nạn. Sớm xa lìa nghiệp cảnh ác duyên. Và dạy bảo chúng con tu tập. Bao phương tiện cùng Ba La Mật. Lẫn chánh tâm niệm Phật Di Đà. Xin từ mẫu gia trì hộ trợ. Bao phương cách tu nhiều trí huệ. Đem chỉ bày tận tỏ ngội nguồn. Hầu lục đạo chúng sanh thoát khổ. Đều hướng về pháp bảo Phật Đà. Cùng hoan hỷ quy y Tam Bảo. Nam Mô Viên Thông Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế �m Bồ Tát Ma Ha Tát

Mẹo thuật dân gian
Treo trong nhà tại vị trí thích hợp.
  • Xem thêm đặc điểm nổi bật
  • Đăng ký tư vấn dịch vụ

    Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.