Lựa chọn theo lĩnh vực

Dương Trạch Loan Đầu Tứ Đại Cục

Loan Đầu Hình Lý 13,881 lượt xem

Dương Trạch tứ đại cục thái cực sinh , lưỡng nghi sinh tứ tượng , tứ tượng sinh bát quái . Tứ tượng bao gồm : Thái Âm , Thái Dương , Thiếu Âm , Thiếu Dương.

“Chu Dịch” theo đó mà nói rằng : Đạo là bắt đầu sáng tạo ra trời đất vạn vật , theo đó mà giúp cho vật lợi cho dân . Đó là vì người xưa đã qua một quá trình quan sát lâu dài , dùng hình thức vẽ các quái , để diễn tả mô hình của trời đất , quá trình hình thành của vũ trụ , gồm các quy luật vận động của vũ trũ . “ Hệ Từ Thượng” nói : “ Dịch có thái cực , sinh ra hai nghi ( Âm Dương ) , hai nghi sinh bốn tượng , bốn tượng sinh tám quái .” Đó là toàn bộ quy luật của Vũ Trụ .

Cục Thứ Nhất – Đãng Khí Cục
Đãng khí cục : Nhà ở mà xung quanh không có hộ cục , tám mặt bị gió thổi tất cả tán đãng , nhân vì Âm Phong rất nhiều không hàm chứa được sinh khí bao nhiêu nên còn gọi là Thái Âm Cục .
“Dương Trạch Chỉ Nam” quyết viết : Nhất không tam bế thị hào gia , tam không nhất bế loạn như ma ; nhược thông bế lý cầu không pháp , lập địa trân châu mãn lộc xa .
Tam không nhất bế , tức là chỉ một nhà ở mà ba mặt thụ phong , gọi là Nhà ở thuộc Cục thứ nhất Nhất Đãng Khí Cục .
Thái Âm Hình Cục :
1. Sinh ra người lười biếng , được sao biết vậy .
2. Không có trách nhiệm , sợ việc , sợ làm phiền .
3 . Không can đảm .
Thái Âm ( Đãng Khí Cục ) sinh nhiều tật bệnh về phổi thận . Bách Khí Cục ( Khí dồn nén ) sinh các bệnh gan , tim . Thận phổi thuộc dương ( Kim thủy là âm ) tính chất là thu tụ . Mà Đãng Khí Cục , khí không thu mà lại đãng , nên bất lợi cho thận phổi . Gan tim thuộc dương ( Mộc Hỏa là dương ) tính chất là tán phát . Gặp Bách Khí Cục không tán , phát mà lại áp bức , cho nên bất lợi gan tim . Đãng Khí Cục chủ trong nhà xuất kẻ du đãng , không muốn về nhà

Đệ Nhị Cục – Bách Khí Cục
Bách Khí Cục : Nhà ở bốn bên bị áp bức , như thú nhốt trong truồng , bốn mặt không có sinh khí hoặc rất ít sinh khí đi vào trong nhà , do đó mà dưỡng khí không đủ . Bách Khí Cục mức độ áp bức quá mạnh gọi là Thái Dương Cục .
Bách Khí Cục sinh ra người tính thô bạo , Bách Khí Cục như tình trạng bị nhốt trong lồng , khí không lưu thông , sinh ra uất bí , nên sinh ra tính người thô bạo . Như thế trong nhà ngày tranh đêm cãi . Dễ phát các bệnh sốt nóng : Nguyên nhân vì Bách Khí Cục không khí không lưu thông , ẩm thấp nóng bức phát tán , đến không khí trầm uất nóng bức , tất nhiên sẽ phát sốt . Bách Khí Cục việc lưu thông không khí không đều , nên khó có được dưỡng khí nên dễ sinh bệnh gan , tim , chảy máu não .

Đệ Tam Cục – Thừa Khí Cục
Thừa Khí Cục : Nhà ở có tường bao bọc xung quanh , mở ra một cửa nạp khí . Thừa khí cục thao thiên thời gọi là Thiếu Dương Cục . “Dương Trạch Chỉ Nam .” : Nhất không tam bế , tức là ba mặt che gió , một mặt mở thu khí . Đó là cục chứa khí ( Tốt ) .

Đệ Tứ Cục – Tụ Khí Cục
Tụ Khí Cục : Nhà ở mà bốn mặt được bảo vệ , lại không phạm vào áp bức ( Bị đè nén ) , có khoảng không để khí trời và khí đất dung hợp tụ vào trước nhà , từ đó đi vào nhà và người trong nhà hấp thu được . Tụ khí cục còn gọi là thiếu âm cục .
“Dương Trạch Chỉ Nam .” nói : Cái lý của sự đóng là phép tìm ở chỗ không , cái đó Phong Thủy Học gọi là phương pháp Tàng Phong Tụ Khí . Tức là nhà ở bốn mặt che gió mà lấy trung gian tụ khí .

Phongthuy.com.vn


Loan Đầu Hình Lý liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.