Lựa chọn theo lĩnh vực

Hình Thế Phong Thủy Phú - Quý - Bần - Tiện Yếu Quyết

Loan Đầu Hình Lý 15,957 lượt xem

Hình Thế Phong Thủy Phú Quý Bần Tiện Yếu Quyết

Nhìn Long lấy Thế, xem Huyệt lấy Hình. Thế là Thần hiện ra, Hình là Tình lộ ra. Bỏ Thế thì lấy gì nhìn Thần của Long; Bỏ Hình lấy gì xem Tình của Huyệt. Bởi thế Tổ Tông cần có Thế cao vút, Lạc Mạch cần có thế giáng xuống, Xuất Thân cần có thê che chắn, Quá Hạp cần có thế dừng lại, Hành Độ cần có thế nhấp nhô, quanh co, Chuyển Thân có chỗ dựa sau lưng, thế đi về trước. Hoặc hăm hở phi lên, tựa như tuấn mã, hoặc phô bày tầng lớp, như sóng lấn sóng...Có thế như vậy tất là Chân Long. Không được như vậy tất là Giả Long. Tuy có mạch núi đi đến, chẳng qua cũng là cứng rắn hoang dối. Pháp xem xét Thế trước cần lên cao mà quan sát, tiếp theo Thân Long mà bước, lại từ hai bên phải trái mà xem xem, đối diện nhìn kỹ, tất có Chân Thần. Chỗ linh hiển với chỗ chạy lại, chỗ dừng tụ đều có thể tự mình biết rõ.

1. Phú - Giàu
Mười Huyệt Giàu Có Chín Huyệt Oa,
Y Như Cái Ổ Trong Nhà Lớn,
Tám Phương Chẳng Thấy Cái Ao Phong,
Thành Vàng Thủy Tụ Cung Mắt Án,
Bốn Góc Tam Can Đều Đầy Đặn,
Thủy Tụ Thiên Tâm Lại Có Tình,
Nhập Thủy Hình Khí Tựa Ba Ba,
Trái Kho Phải Vựa Đẩu Tinh Kim.

2. Quý - Sang
Mười Cái Quý Huyệt Chín Cái Cao,
Khí Độ Tầng Tầng Áp Chúng Non,
Trống Cờ Cổ Vũ Bày La Liệt,
Sư Tượng Lân Ly Lại Bảng Vàng,
Văn Bút Án Cao Vạn Hốt Chầu,
Long Lầu Phượng Các Quý Cực Phẩm,
Thủy Đến Chín Khúc Núi Xuyên Mây,
Khanh Tướng Công Hầu Phúc Miên Miên.

3. Bần - Nghèo
Mười Cái Huyệt Nghèo Chín Cái Thiếp,
Sa Phi Thủy Chạy Chẳng Thành Vòng,
Bốn Phương Ao Phong Long Hổ Phản,
Mang Chứa Hoài Thai Gặp Gió Lạnh,
Đã Dành Chia Dòng Lại Nhảy Tót,
Nước Chảy Loang Toàng Khí Thất Tán,
Dắt Trâu Cắt Gót Mộc Thành Thủy,
Cháu Con Nghèo Kiết Tựa Ăn Xin.

4. Tiện - Hèn
Mười Cái Huyệt Hèn Chín Cái Phản,
Đào Hoa Xạ Kiếp Thảy Xung Xạ,
Tứ Chính Thủy Đã Một Đường Đi,
Vung Tay Vén Áo Hình Chặt Đầu,
Bắn Chéo Đâm Nghiêng Đề La Sơn,
Hoa Rã Kéo Lôi Người Hạ Tiện,
Cần Phòng Ly Tốn Đoài Ba Vị,
Sa Thủy Phản Phá Ô Danh Gia.

Phongthuy.com.vn Tổng hợp !


Loan Đầu Hình Lý liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.