Lựa chọn theo lĩnh vực

Vận Trình Tuổi Dần năm Ất Mùi 2015

Phong thuỷ để Thành đạt 5,576 lượt xem
Vận Trình Tuổi Dần năm Ất Mùi 2015Mậu Dần 1998 năm nay sức khỏe tốt, dễ dàng tiếp thu được nhiều tri thức mới. Thành Tích rất khả quan. Song cần chú ý vấn đề ăn uống và sinh hoạt, cẩn thận bệnh theo miệng vào.
Nam tuổi Mậu Dần 1998 năm nay là Mộc Đức Tinh Quân chiếu mạng đây là sao cát tinh nhưng đáng tiếc lại khắc mệnh, nên dễ có tai nạn về mắt, hoặc có nạn huyết quang. Tuy nhiên cũng không nặng lắm, có Thơ rằng "Hành Niên Là Mộc Tinh, Cả Năm Được Yên Ninh. Gia Trạch Nhiều Tốt Lành, Hòa Thuận Lại Xương Minh. Khắc Mệnh Tất Không Tốt, Ánh Dao Trào Đổ Máu. " cẩn thận tháng 10 và tháng chạp.
Nữ  tuổi Mậu Dần 1998 năm nay là Thủy Diệu Tinh Quân chiếu mạng, đây là sao cát tinh nhưng khắc mạng nên cũng không tốt. Chủ về đi xa có tiền tài, thêm đinh tiến khẩu. Nữ nhân không có hung tai lớn, cẩn thận lưu sản. Thơ rằng "Hành Niên Trị Thủy Tinh, Tài Nguyên Đa Phong Thịnh. Nam Nhân Càng Thêm Tốt, Phúc Thọ Đều Tăng Thêm. Nam Nữ Đều Sợ Khắc, Nếu Khắc Họa Nhỏ Đâu." Có thể gặp buồn phiền tháng Tư và tháng Tám.
Bính Dần 1986 năm nay dễ có được nhân duyên, cũng dễ làm quen với người khác giới, song đừng vì vậy mà lơ là công tác học tập. Mùa Hạ và Mùa Thu đề phòng sông nước.
Nam tuổi Bính Dần 1986 năm nay là Sao Thủy Diệu chiếu mệnh đây là cát tinh lớn, còn có tên là Phúc Lộc Tinh, đáng tiếc lại khắc với mệnh giảm tốt. Chủ về đi xa có tiền tài, thêm đinh tiến khẩu. Thơ rằng "Hành Niên Trị Thủy Tinh, Tài Nguyên Đa Phong Thịnh. Nam Nhân Càng Thêm Tốt, Phúc Thọ Đều Tăng Thêm. Nam Nữ Đều Sợ Khắc, Nếu Khắc Họa Nhỏ Đâu." Có thể gặp buồn phiền tháng Tư và tháng Tám.
Nữ tuổi Bính Dần 1986 năm nay là Sao Mộc Đức Tinh Quân chiếu mạng đây là sao cát tinh lại sinh phù cho Mệnh nên rất tốt, Hôn nhân tương hợp, nhân khẩu bình an. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Mộc Tinh, Cả Năm Được Yên Ninh. Gia Trạch Nhiều Tốt Lành, Hòa Thuận Lại Xương Minh." tốt vào tháng 10 và tháng chạp.
Giáp Dần 1974 năm nay xử sự đắc tâm ứng thủ, lại có quý nhân hỗ trợ, có thể mạnh dạn đứng ra làm việc. Bởi vậy tất nên toàn tâm làm việc, đừng lơ là đánh mất cơ hội.
Nam tuổi Giáp Dần năm nay là sao Vân Hán Hỏa Tinh chiếu mệnh, đây là đại hung tinh, lại khắc với mệnh nên rất xấu, chủ thương tật, nam nhân quan tai bất lợi. Nhân khẩu bất an, lục súc bất vượng, rất nên cẩn thận. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Hỏa Tinh, Ngạc Vận  Tâm sinh kinh. Người Nữ nhiều tai nạn, người nam khó tránh án đòn. Bệnh Tật Liền Thân Mình, Trong Nhà Âm Ỷ Khóc. Sinh Thân Tránh Được Tai, Thụ Khắc Nạn Không Nhỏ." dễ bị khẩu thiệt tháng Hai và tháng Tám.
Nữ tuổi Giáp Dần năm nay là sao La Hầu Chiếu Mệnh, đây là hung tinh nhưng do ít tác động đến nữ và sinh phù cho mệnh nên không mấy đáng sợ. Chủ quan phi khẩu thiệt, có tật bệnh ở mắt. Nữ nhân có huyết quang sản nạn. Có Thơ rằng "Hành Niên Là La Hầu, Sự Sự Đều U Sầu. Nam Gặp Ắt Có Họa, Nữ Gặp Cũng Nên Lo. Tranh Cãi Kiện Tụng Lắm, Tai Ách Không Hề Ngơi." cẩn thận tháng giêng tháng 7 âm lịch.
Nhâm Dần 1962 năm nay trong nhà có việc vui, hỷ khí tràn đầy. Công tác tiến triển khí thế mạnh mẽ, nên thừa cơ hội mà phát triển. Nên chấp pháp như sơn, tránh dùng quyền ép người.
Nam tuổi Nhâm Dần 1962 năm nay là Mộc Đức Tinh Quân chiếu mạng, đây là cát tinh song đáng tiếc lại khắc mệnh nên giảm tốt. nên dễ có tai nạn về mắt, hoặc có nạn huyết quang. Tuy nhiên cũng không nặng lắm, có Thơ rằng "Hành Niên Là Mộc Tinh, Cả Năm Được Yên Ninh. Gia Trạch Nhiều Tốt Lành, Hòa Thuận Lại Xương Minh. Khắc Mệnh Tất Không Tốt, Ánh Dao Trào Đổ Máu. " cẩn thận tháng 10 và tháng chạp.
Nữ  tuổi Nhâm Dần 1962 năm nay là Thủy Diệu Tinh Quân chiếu mạng, đây là sao cát tinh tương sinh với mạng nên tốt. Chủ về đi xa có tiền tài, thêm đinh tiến khẩu. Nữ nhân không có hung tai lớn, cẩn thận lưu sản. Thơ rằng "Hành Niên Trị Thủy Tinh, Tài Nguyên Đa Phong Thịnh. Nam Nhân Càng Thêm Tốt, Phúc Thọ Đều Tăng Thêm. Nam Nữ Đều Sợ Khắc, Nếu Khắc Họa Nhỏ Đâu." Có thể gặp buồn phiền tháng Tư và tháng Tám.
Canh Dần 1950 năm nay gia đình hòa thuận, vợ chồng tình cảm tốt đẹp. Nhớ đừng ăn no uống say, tránh đường tiêu hóa bị tổn thương. Tài Vận hanh thông, đầu tư có lợi.
Nam tuổi Canh Dần 1950 năm nay Sao Thủy Diệu chiếu mệnh đây là cát tinh lớn, còn có tên là Phúc Lộc Tinh, lại sinh cho mệnh nên rất tốt. Chủ về đi xa có tiền tài, thêm đinh tiến khẩu. Thơ rằng "Hành Niên Trị Thủy Tinh, Tài Nguyên Đa Phong Thịnh. Nam Nhân Càng Thêm Tốt, Phúc Thọ Đều Tăng Thêm. Nam Nữ Đều Sợ Khắc, Nếu Khắc Họa Nhỏ Đâu." ứng vào tháng Tư và tháng Tám.
Nữ tuổi Canh Dần 1950 năm nay là Sao Mộc Đức Tinh Quân chiếu mạng đây là sao cát tinh lại tỷ hòa với Mệnh nên rất tốt, Hôn nhân tương hợp, nhân khẩu bình an. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Mộc Tinh, Cả Năm Được Yên Ninh. Gia Trạch Nhiều Tốt Lành, Hòa Thuận Lại Xương Minh." tốt vào tháng 10 và tháng chạp.
Mậu Dần 1938 năm nay sức khỏe có phần khởi sắc, song cần chú ý sự an toàn khi ở trong nhà. Tài Tinh cao chiếu, tài vận có lợi, song cẩn thận dễ bị người cướp đoạt tiền bạc.
Nam tuổi Mậu Dần 1938 năm nay là sao Vân Hán Hỏa Tinh chiếu mệnh, đây là đại hung tinh, tuy nhiên sinh phù cho mệnh nên đỡ xấu, chủ thương tật, nam nhân quan tai bất lợi. Nhân khẩu bất an, lục súc bất vượng, rất nên cẩn thận. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Hỏa Tinh, Ngạc Vận  Tâm sinh kinh. Người Nữ nhiều tai nạn, người nam khó tránh án đòn. Bệnh Tật Liền Thân Mình, Trong Nhà Âm Ỷ Khóc. Sinh Thân Tránh Được Tai, Thụ Khắc Nạn Không Nhỏ." dễ bị khẩu thiệt tháng Hai và tháng Tám.
Nữ tuổi Mậu Dần 1938 năm nay là sao La Hầu Chiếu Mệnh, đây là hung tinh nhưng do ít tác động đến nữ và tương sinh với mệnh nên không mấy đáng sợ. Chủ quan phi khẩu thiệt, có tật bệnh ở mắt. Nữ nhân có huyết quang sản nạn. Có Thơ rằng "Hành Niên Là La Hầu, Sự Sự Đều U Sầu. Nam Gặp Ắt Có Họa, Nữ Gặp Cũng Nên Lo. Tranh Cãi Kiện Tụng Lắm, Tai Ách Không Hề Ngơi." cẩn thận tháng giêng tháng 7 âm lịch.

Cẩm Nang Công Tác - Khiêm Hậu Đãi Người, Sau Trước Chung Thủy
Người tuổi Dần năm nay vận thế có đại khởi sắc, bởi vì trong Cung Mệnh có nhiều Cát Tinh củng chiếu, khí thế rất mạnh, đại cát đại lợi. Chính là lúc Chim Hồng tung cánh, nỗ lực tìm kiếm sự thành công. Bởi vì năm nay có Thiên Hỷ chiếu mệnh, cho nên năm nay gia đình có nhiều việc vui mừng. Hỷ khí tràn đầy. Phương diện công tác, do có cát tinh Long Đức tại mệnh, cho nên năm nay xử sự đều được xứng ý toại lòng. Mà nên tìm cho được Quý Nhân giúp đỡ, được vậy thì làm một được hai. Tuy nhiên khá tiếc năm nay tại mệnh cung cũng có Thiên Quan phù chiếu mệnh, nên dễ bị dây dưa vào kiện tụng thị phi, dễ cũng người khác tranh cãi, bởi vậy năm nay nên phụng công giữ pháp, đừng vì thinh khí ép người, tránh sai lầm con đường phía trước. Quý nhất là năm nay tuổi Dần có Tử Vi chiếu mệnh, biểu thị năm nay Đầu Não cực kỳ linh hoạt, linh cảm rất tốt, đọc sách học tập có thể là Kim Bảng Đề Tên, nên cố gắng tiến lên trong sự nghiệp và học tập. Công chức có thể được tăng lương hoặc tưởng thưởng. Song năm nay đừng đắc ý quên hình, bởi năm nay có hung tinh Thiên Ách xuất hiện, nhiều khả năng tác động khiến trong lúc quan trọng sẽ xuất hiện vấn đề làm hỏng đại cục. Cho nên cần nỗ lực từ đầu đến cuối, mới có thể đại công khả thành, danh lợi thành tựu. 

Cẩm Nang Tiền Tài - Đầu Tư Lập Nghiệp, Đề Phòng Thoán Đoạt
Tuổi Dần năm nay Tài Tinh cao chiếu, tài vận có bước cải thiện rõ ràng, Chính Tài thu nhập ổn định phong hậu, ngoài ra còn có không ít thu nhập thêm từ bên ngoài. Nếu như xử lý tài chính cho tốt, năm nay có thể nói là một năm thu nhập khá. Năm nay đầu tư có lợi, bởi vậy đầu tư lập nghiệp nên làm. Chọn bạn hợp tác tất nên chú ý chọn lựa cho cẩn thận, nếu không dễ bị bạn hợp tác soán đoạt mất thành quả kinh tế. Bởi tại mệnh cung có hung tinh Thôn Hãm chiếu. Mệnh cung năm nay cũng có một hung tinh nữa là Bạo Bại, bởi vậy năm nay đừng có một mình một hướng.

Cẩm Nang Sức Khỏe - Giữ Gìn Tiêu Hóa, Bình An Là Phúc
Người tuổi Hổ năm nay sức khỏe khá tốt, thần thanh khí sảng, dung quang huy phát. Song nên chú ý vấn đề ăn uống, tránh cho dạ dày với ruột bị thương tổn. Khoảng thu đông đề phòng ăn uống trúng độc. Do có Vong Thần Hung Tinh chiếu mạng, cho nên năm nay nên chú ý sự an toàn trong nhà, cũng nên chú ý đến sức khỏe mọi người trong nhà. Nên nhớ có được Sức Khỏe là quý, có được An Toàn là Quý. Năm nay tuyệt đối không được sờ vào những vật phẩm độc hại, tránh lỡ không may thành thiên cổ hận. Khoảng lúc Hạ Thu nên chú ý thủy hiểm, không núi cũng không nước.

Cẩm Nang Tình Cảm - Một Lòng Một Dạ, Giữ Lấy Khiêm Tốn
Người tuổi Hổ năm nay dễ được nhân duyên, gia đình hòa thuận, mọi sự hưng thịnh, vui vẻ ngập tràn. Năm nay do có Thiên Hỷ chiếu mệnh nên dự báo năm nay có nhân duyên tốt, các mặt tình cảm đều vui vẻ. Có khai hoa kết quả. Nhưng nên nhớ đừng tam tâm lưỡng ý, kẻo nhiều hoa loạn sắc, khiến biển tình nổi sóng. Năm nay sinh hoạt tình cảm đừng cao hứng quá, tránh đa ngôn loạn ngữ.

Người Trẻ Tuổi Thuộc Tuổi Dần
Năm nay sức khỏe khá tốt, tinh thần học tập cũng như trí lực lãnh ngộ cao, dễ dàng tiếp thu các tri thức mới. Nếu như có thể chuyên tâm học tập, nhất định có thể đạt thành tích cao, học lực tinh tiến, đề tên bảng vàng. Song năm nay chú ý đến ăn uống sinh hoạt, dễ bị ngộ độc thức ăn. Ngoài ra đi sông nước cần chú ý an toàn. Mùa hạ mùa thu cẩn thận sông nước.

Người Phụ Nữ Thuộc Tuổi Dần
Năm nay gia đình hòa thuận, tình cảm vợ chồng tốt đẹp, song chú ý nhất là gia cư an toàn. Cẩn thận lửa cháy hoặc giặc cướp. Gia đình kinh tế thu nhập ổn định, song cẩn thận có người lừa mình lấy tiền. Phụ nữ trẻ tuổi Dần năm nay do có Thiên Hỷ ở cung mệnh, cho nên đặc biệt có nhiều nhân duyên, với người khác giới càng có nhiều nhiều cơ hội, có thể kết quả tốt.

Sự Nghiệp
Người thuộc tuổi Dần năm nay công tác đắc tâm ứng thủ, lại có thể được Quý Nhân chỉ dẫn đề cử, có thể nói là thông thoáng. Song cũng nên cẩn thận giới hạn tranh chấp với người khác, tránh khỏi quan phi kiện tụng. Năm nay các tháng có sự thuận lợi cho công việc là Tháng 2, Tháng 5, Tháng 9, Tháng 10 và Tháng 12. Trong khoảng thời gian của các tháng này, rất nên nỗ lực nắm bắt cơ hội, làm những thứ cần làm, tiến lên trong công việc. Các tháng công việc có nhiều trở ngại là Tháng 3, Tháng 6, Tháng 7 và Tháng 11. Đây là quãng thời gian nên cẩn thận kẻo dây dưa vào kiện tụng quan phi.

Tài Vận
Tuổi Dần năm nay Tài Tinh cao chiếu, tài nguyên quảng tiến tuy nhiên vẫn cần khéo léo xử lý tài chính cho khéo. Tránh bị người khác lừa dối lấy tiền, ngoài ra những tiền tham bất nghĩa chớ gần. Năm nay các tháng có Tài Vận thịnh vượng là Tháng 2, Tháng 5, Tháng 9, Tháng 10 và Tháng 12 cuối năm. Các tháng Tài Vận xuống thấp là Tháng 1, Tháng 3, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 7 và Tháng 11 mà Tháng 1, Tháng 6 và Tháng 11 cẩn thận bị người khác lừa tiền bạc, Tháng 7 không nên một mình một quyết định, dễ dẫn đến sai lầm.

Sức Khỏe
Người tuổi Dần năm nay sức khỏe khá tốt, song đừng nên tham ăn tham uống, tránh cho dạ dày với ruột bị tổn thương. Cũng nên chú ý sự an toàn trong gia đình, cố gắng chú ý đến mọi người trong gia đình. Năm nay các tháng dễ xuất hiện vấn đề về Sức Khỏe là Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3 và Tháng 7; Mà Tháng 1, Tháng 5, Tháng 7 tất nên đặc biệt chú ý an toàn, cẩn thận đề phòng thủy hiểm.

Tình Cảm
Người thuộc tuổi Hổ năm nay nhân duyên khá tốt, với người khác phái cũng rất nhiều cơ hội làm quen thân thiết, nếu chưa có bạn tình hoặc gia đình, sẽ có thể có kết quả tốt. Các tháng có nhân duyên tốt là Tháng 1, Tháng 2, Tháng 5, Tháng 9 và Tháng 12, nên nắm lấy thời cơ và kết duyên chân tình. Các tháng tình cảm dễ có sóng gió là Tháng 3, Tháng 7 và Tháng 11 tất nên thông hiểu bao dung người khác. 

Hóa Giải Và Tăng Cường:
Người thuộc tuổi Dần năm nay tại đầu giường hoặc bàn làm việc nên đặt một cặp "Bái Tướng Phong Hầu " để tăng cường hóa giải và đem lại may mắn. Voi trong tiếng Hán đọc là Đại Tượng, đồng âm với chữ Đại Tướng cặp ngà chắp lại giống như bàn tay chắp lại Bái Lạy, nên hợp thành ý nghĩa Bái Tướng, là người xưa tỏ lòng coi trọng nhân tài, khi chọn được người tướng giỏi giúp cho mình thì đắp đàn cao mà làm lễ kính cáo trời đất rồi Bái Tướng phong chức. Khỉ trong tiếng Hán đọc là Hầu, đồng âm với với Hầu là một chức cao (Chỉ sau Vương) trong hệ thống quyền lực xưa kia, khỉ ngồi trên đỉnh núi tức là Phong, hợp lại thành Bái Tướng Phong Hầu (Ám chỉ sự nghiệp cao thăng, thăng quan tiến chức). Nên đeo trong người một mặt "Bái Tướng Phong Hầu " để tăng thêm may mắn và hóa giải.

Phongthuy.com.vn Tổng hợp !

Phong thuỷ để Thành đạt liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.