Lựa chọn theo lĩnh vực

Vận Trình Tuổi Dậu năm Ất Mùi 2015

Phong thuỷ để Thành đạt 7,549 lượt xem
Vận Trình Tuổi Dậu năm Ất Mùi 2015Ất Dậu 2005 Năm nay không có tinh thần học tập tập trung, nên cẩn thận chú ý nỗ lực, tránh để thành tích học tập sa sút. Sức khỏe không được tốt lắm, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, nên cẩn thận đề phòng.
Quý Dậu 1993 Năm nay 2015 trong công việc phải đối mặt nhiều thách thức lớn, nên dốc hết sức mình nỗ lực vượt qua. Khó có nhân duyên với người khác giới, tiến lùi đều dở, khi được khi mất. 
Nam Quý Dậu 1993 sang năm 2015 là Sao Thái Dương chiếu mệnh, đây là cát tinh lớn lại hợp phái Nam nhưng khác tiếc lại khắc với mệnh nên giảm tốt khá nhiều. Có thơ rằng "Khắc Mệnh Tất Không Tốt, Mọi Sự Nên Thương Lượng. " tuy vậy vẫn được đi xa có tiền tài, đại nhân gặp vui, thêm người thêm khẩu, vạn sự hòa hợp. Tốt vào tháng 6 và tháng 10.
Nữ Quý Dậu 1993 sang năm 2015 là Sao Thổ Tú, đây là sao Trung Tính chủ về khai vận, tuy nhiên do đây là Sao khắc Mệnh nên thành xấu, chủ tiểu nhân, có việc đi xa không có lợi, có kẻ ám hại, gia đạo không yên, chăn nuôi kinh doanh thua lỗ. Thơ rằng "Niên Hành Trị Thổ Tinh, Cẩn Thận Kẻo Quan Tai. Ra Vào Đều Không Tốt, Nên Đề Phòng Tiểu Nhân Hãm Hại. Cẩn Thận Nhất Đầu Năm, Đến Thu Họa Chẳng Đến. Bị Khắc Phiền Não Nhiều, Sinh Thân Tất Nghỉ Ngơi."
Chú ý cẩn thận vào tháng Tư và tháng Tám.

Tân Dậu 1981 Năm nay 2015 Áp Lực công việc rất lớn, bị kiềm tỏa khó xoay sở, tất nên nhẫn nại nỗ lực. Nên quan tâm đến những người lớn tuổi trong gia đình họ tộc. Dễ có hiếu phục.
Nam Tân Dậu 1981 năm 2015 là sao Thái Âm chiếu mệnh, đây cũng là cát tinh lớn, tuy không hợp nam phái nhưng do sinh dưỡng cho mệnh thành đại cát tường. Thơ rằng "Niên Hành Thái Âm Tinh, Mọi Sự Đều Toại Ý. Nam Nữ Đều Tốt Cả, Mọi Sự Quý Nhân Phù. Sinh Thân Vượng Vận Khí, Danh Lợi Đều Thu Về." Tốt vào tháng 9 nhưng hơi kỵ vào tháng 10. 
Nữ Tân Dậu sang năm 2015 là Sao Thái Bạch chiếu mệnh, đây là hung tinh lại là khắc mệnh, có câu nói Thái Bạch hết sạch cửa nhà, thật rất nên cẩn thẩn. Có thơ rằng "Hành Niên Là Kim Tinh, Tai Họa Dễ Phạm Phải. Nữ Gặp Khổ Long Đong. Bị Khắc Họa Chẳng Nhẹ. Có Huyết Hiếu Phục Sự, Cũng Khó Tránh Can Qua." xấu nhất vào tháng 5, kỹ màu trắng quanh năm.

Kỷ Dậu 1969 Năm nay 2015 nên hết sức giữ mình khiêm tốn, im lặng ít nói, tránh không bình phẩm bất kỳ ai, khi ký kết hợp đồng tất nên cẩn thận xem xét.
Nam Kỷ Dậu 1969 sang năm 2015 là Sao Thổ Tú chiếu mệnh, đây là sao Trung Tính chủ về khai vận, sao với Mệnh tương đồng, nên không đến nỗi quá xấu, chú ý tiểu nhân, có việc đi xa không có lợi, dễ có kẻ ám hại, gia đạo không yên, chăn nuôi kinh doanh thua lỗ. Thơ rằng "Niên Hành Trị Thổ Tinh, Cẩn Thận Kẻo Quan Tai. Ra Vào Đều Không Tốt, Nên Đề Phòng Tiểu Nhân Hãm Hại. Cẩn Thận Nhất Đầu Năm, Đến Thu Họa Chẳng Đến. Bị Khắc Phiền Não Nhiều, Sinh Thân Tất Nghỉ Ngơi." Chú ý cẩn thận vào tháng Tư và tháng Tám.
Nữ sinh Kỷ Dậu 1969 sang năm 2015 là Sao Vân Hán Hỏa Tinh chiếu mệnh, đây là hung tinh ác sát may mắn là phù sinh cho Mệnh nên không đến nỗi quá xấu. Chủ thương tật, nữ nhân sản nạn huyết quang. Nhân khẩu bất an, lục súc bất vượng, rất nên cẩn thận. Có thơ rằng "Hành Niên Là Hỏa Tinh, Ngạc Vận  Tâm sinh kinh. Người Nữ nhiều tai nạn, người nam khó tránh án đòn. Bệnh Tật Liền Thân Mình, Trong Nhà Âm Ỷ Khóc. Thụ Khắc Nạn Không Nhỏ." chú ý tháng 2 và tháng 8 âm lịch.

Đinh Dậu 1957 năm 2015 nên cẩn thận xử lý vấn đề tiền bạc, do Tài Vận xuống thấp, hoạch tài bất lợi, cố gắng cẩn thận mọi cái. Dễ phạm thị phi, chú ý cẩn thận đừng nên mạo hiểm.
Nam sinh Đinh Dậu 1957 Sao Thái Dương chiếu mệnh, đây là cát tinh lớn lại hợp phái Nam lại ngang hòa với mệnh nên khá tốt. Có thơ rằng "Hành Niên Là Thái Dương, Người Nam Tất Cát Tường. Thêm Người Lại Tiến Khẩu, Suốt Năm Được An Khang." đi xa có tiền tài, đại nhân gặp vui, thêm người thêm khẩu, vạn sự hòa hợp. Tốt vào tháng 6 và tháng 10.
Nữ sinh Đinh Dậu 1957 Sao Sao Thổ Tú, đây là sao Trung Tính chủ về khai vận, Sao tiết thoát Mệnh nên cũng hơi xấu, chủ tiểu nhân, có việc đi xa không có lợi, có kẻ ám hại, gia đạo không yên, chăn nuôi kinh doanh thua lỗ. Thơ rằng "Niên Hành Trị Thổ Tinh, Cẩn Thận Kẻo Quan Tai. Ra Vào Đều Không Tốt, Nên Đề Phòng Tiểu Nhân Hãm Hại. Cẩn Thận Nhất Đầu Năm, Đến Thu Họa Chẳng Đến. Bị Khắc Phiền Não Nhiều, Sinh Thân Tất Nghỉ Ngơi."
Chú ý cẩn thận vào tháng Tư và tháng Tám.

Ất Dậu 1945 năm nay trong nhà không yên dễ có sự tranh chấp, khoảng cách với bạn hữu dễ có sự xa cách, nên có sự quan hệ thường xuyên. Sức khỏe không tốt, tâm phế dễ tổn thương, đề phòng cảm nhiễm phong hàn.
Nam Ất Dậu 1945 năm nay là Thái Âm chiếu mệnh, đây cũng là cát tinh lớn, tuy không hợp nam phái nhưng do ngang hòa mệnh nên khá tốt. Có thơ rằng "Niên Hành Thái Âm Tinh, Mọi Sự Đều Toại Ý. Nam Nữ Đều Tốt Cả, Mọi Sự Quý Nhân Phù. Sinh Thân Vượng Vận Khí, Danh Lợi Đều Thu Về." Tốt vào tháng 9 nhưng hơi kỵ vào tháng 10. 
Nữ Ất Dậu sang năm 2015 là Sao Thái Bạch chiếu mệnh, đây là hung tinh may mắn là phù sinh cho mệnh, nên hung tai có phần giảm bớt. Có thơ rằng "Hành Niên Là Kim Tinh, Tai Họa Dễ Phạm Phải. Nữ Gặp Khổ Long Đong. Sinh Thân Thì Là Tốt. Có Huyết Hiếu Phục Sự, Cũng Khó Tránh Can Qua." xấu nhất vào tháng 5, kỹ màu trắng quanh năm.

Cẩm Nang Công Tác - Dễ Phạm Thị Phi, Nhẫn Nại Làm Đầu
Người tuổi Dậu năm nay do trong Cung Mệnh có nhiều Hung Tinh mà thiếu đi Cát Tinh hóa giải bởi vậy năm nay Vận Thế suy trầm, có nhiều ngáng trở. Tất nên cẩn thận giới hạn, không nên coi thường vọng động. Tránh lỡ một bước mà thành hận thiên thu. Do năm nay có hung tinh Tù Ngục chiếu mệnh, cho nên năm nay dễ phạm vào quan phi kiện tụng, nếu như không có ý thức tuân thủ Pháp Luật và các Quy Định chung của xã hội, ắt dễ bị giam cầm bắt bớ. 
Trong phương diện công tác, năm nay ắt có nhiều việc tranh đua với người khác, thêm áp lực rất lớn. Có nhiều điều ràng buộc. Tuy nhiên năm nay nên có sự nhẫn nại kiên trì. Thao quang dưỡng hối, tránh nhỏ không nhịn thành hỏng đại sự. Xin nhớ kỹ tối đa hạn chế nói hay bình luận về cấp trên hoặc người khác, thân trong nghịch cảnh tất nên nỗ lực bảo trì sự khiêm tốn, ẩn mình chờ thời. Bởi vì năm nay trong cung mệnh có hung tinh Địa Táng hãn chiếu có thể nói năm nay đối mặt là một sự khó khăn rất lớn, nếu như không cẩn thận dễ thất bại nặng nề. Mùa hạ là lúc vận thế chao đảo mạnh nhất, sang đến mùa thu sẽ ổn hơn. Năm nay như có thể hợp tác với người tuổi Tỵ hoặc Ngọ vận thế sẽ có phần khởi sắc hơn. 

Cẩm Nang Tiền Tài - Đầu Tư Cẩn Thận, Hoạch Tài Đừng Lấy
Năm nay người tuổi Dậu Tài Tinh ảm đạm, tài vận lạc hãm, cho nên chi tiêu tất nên chú ý. Giảm tối đa những khoản chi không cần thiết, tránh xuất hiện nguy cơ về tài chính. Năm nay không nên tùy tiện khai cơ sáng nghiệp, làm hợp đồng mua bán với người khác tất nên xem xét cho kỹ càng. Không nên tùy tiện giao khế ước với người khác, dễ có hối hận về sau. Không nên cờ bạc hoặc dây dưa vào các lợi ích phi pháp. Dễ có quan phi lao ngục. Hoạch tài bất lợi, cho nên đừng nhúng tay vào.

Cẩm Nang Sức Khỏe - Giữ Gìn Tim Phổi, Quan Tâm Người Già
Người thuộc Tuổi Dậu năm nay sức đề kháng giảm thấp, dễ bị lây nhiễm bệnh tật theo mùa hoặc các bệnh sẽ có trong cơ thể tăng mạnh. Nên chú ý phòng bệnh cẩn thận, không nên chủ quan, điều trị kịp thời. Năm nay Tim và Phổi dễ tổn thương, nên phòng hộ cẩn thận hai tạng này, thường xuyên kiểm tra. Do trong cung mệnh năm nay có Phá Toái hung tinh trấn thủ , nên cẩn thận quan tâm người già trưởng bối trong gia đình. Chú ý sức khỏe cũng như sự an toàn của họ, nếu không dễ năm nay có hiếu phục. Ra ngoài nên đi xe chú ý các quy định an toàn giao thông, tránh để bị tai nạn tổn thương.

Cẩm Nang Tình Cảm - Rộng Rãi Tha Thư, Tùy Duyên Phát Triển
Người tuổi Dậu năm nay hơi khó quan hệ giao tiếp, nhân duyên với người khác giới cũng khó bắt đầu và càng khó có kết quả tốt. Nên có sự khoan dung với người khác, giảm bớt sự phân biệt, cân bằng giữa mình và người. Năm nay tình cảm khó có tiến triển, đồng thời lại có thế nan tiến dị thoái. Nên nhìn nhận mọi thứ thoáng ra một chút, đứng cố chấp quá.

Người Trẻ Tuổi Thuộc Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu năm nay không để tâm chú ý học tập, nếu như không có quyết Tâm chú ý học tập cho tốt, ắt là kết quả học tập sa sút nghiêm trọng. Không nên tránh xa bạn bè xấu, tránh bị di lụy. Năm nay sức khỏe dễ có vấn đề. Tất nên điều chỉnh kịp thời.

Người Phụ Nữ Thuộc Tuổi Dậu
Năm nay thu nhập kinh tế gia đình không ổn định. Nên chú ý giảm bớt những khoản chi tiêu không cần thiết. Tránh để xuất hiện vấn đề nguy hiểm cho kinh tế gia đình. Rất nên quan tâm đến người già trong nhà, sợ có hiếu phục. Phụ nữ còn trẻ tuổi năm nay dễ có nóng giận với người khác, đề nghĩ nghĩ thoáng ra một chút, tránh tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Sự Nghiệp
Người thuộc tuổi Dậu, năm nay áp lực công việc rất lớn. Bị hạn chế mà không phát triển, song tất nên lấy nhẫn nại chịu đựng làm trọng, chờ đợi thời cơ. Nên yêu lấy thân mình, tránh xa mọi quan phi kiện tụng. Năm nay các tháng có nhiều ngáng trở là Tháng 2, Tháng 5, Tháng 10 và Tháng 12. Trong các tháng này nếu gặp vấn đề nên bình tĩnh xử lý mọi vấn đề. Không nên vội vàng nóng nảy. Các tháng có thể thuận lợi phát triển công việc là các Tháng 3, Tháng 4, và Tháng 9 nên nắm lấy thời cơ mà tiến bước.

Tài Vận
Tuổi Dậu năm nay, Tài Tinh ảm đạm, nên cẩn thận chi tiêu xuất nhập tránh nguy cơ kinh tế gia đình lâm vào khó khăn. Xin nhớ cho đừng nhúng tay vào những tiền tài mang tính bất minh. Các đầu tư to lớn có thể tránh được thì tránh. Năm nay các tháng Tài Vận xuống thấp là Tháng 1, Tháng 2, Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 11 và Tháng 12. Trong khoảng thời gian này chú ý xử lý tài chính cho tốt. Tháng 1, 2, 11 đề phòng tiền tài khó khăn. Tháng 6 đề phòng bị người khác lừa tiền, Tháng 8 đề phòng trộm cướp. 

Sức Khỏe
Người tuổi Dậu năm nay sức khỏe suy kém, dễ mắc các bệnh chứng kéo dài, nếu có hiện tượng nhiễm bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế thăm khám. Năm nay nên đặc biệt chú ý đến người cao tuổi trong gia đình, cẩn thận dễ có hiếu sự. Năm nay các tháng dễ có vấn đề về sức khỏe là Tháng 1, Tháng 2, Tháng 5, Tháng 7 và Tháng 10. Tháng 4, 5, 12 chú ý vấn đề an toàn giao thông.

Tình Cảm
Người tuổi Dậu năm nay 2015 tình cảm suy trầm, dễ lùi khó tiến, nên có cái nhìn thông thoáng mọi vấn đề. Các tháng tình cảm dễ suy giảm là Tháng 1, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 8 Tháng 10 và Tháng 11. Các tháng tình cảm có khởi sắc là Tháng 3, Tháng 4 và Tháng 9 nên có sự chuẩn bị để nắm bắt cơ hội tăng cao tình cảm của mình.

Hóa Giải Và Tăng Cường:
Người thuộc tuổi Dậu năm nay tại đầu giường hoặc bàn làm việc nên đặt một cặp "Lão Thiếu Khang Ninh" để tăng cường hóa giải và đem lại may mắn. Linh vật này gồm một Khỉ lớn và một Khỉ nhỏ, Khỉ lớn tay ôm trái Đào dắt tay Khỉ nhỏ. Khỉ tức là Thân thuộc Kim, Khỉ ôm Đào tức là hiến Thọ, mang đến sức khở may mắn, trong âm đọc chữ Hầu (Khỉ) trùng với chữ Hầu là tước Hầu trong Vương Hầu Bá Tử ngày xưa, ý nói Cha Con đều được thăng tiến. Ngoài ra còn một cặp là Chuột Cha và Chuột Con tay ôm Trái Tùng biểu thị sự bình an khang ninh. Kết hợp lại thành Lão Thiếu Khang Ninh - Già Trẻ đều yên vui. Chuyển hung hóa cát, chuyển nguye thành an.

Phongthuy.com.vn Tổng hợp !

Phong thuỷ để Thành đạt liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.