Lựa chọn theo lĩnh vực

Vận Trình Tuổi Thìn năm Ất Mùi 2015

Phong thuỷ để Thành đạt 5,852 lượt xem
Vận Trình Tuổi Thìn năm Ất Mùi 2015Canh Thìn 2000 năm nay đầu óc sáng suốt, tinh thần cầu học mạnh mẽ, chỉ cần nố lực không ngừng tất là thành tích rất tốt. Song cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh vì lời nói mà đem đến sự phiền phức.
Nam tuổi Canh Thìn 2000 năm nay là Sao Kế Đô chiếu mệnh, đây là hung tinh hạng nặng, may mắn là không tác hại Nam giới nhiều và cũng phù sinh cho Mệnh cho nên không đến nỗi quá nguy hiểm. Đại nhân bất lợi, lục súc không vượng, âm nhân có khẩu thiệt thị phi. Xuất nhập đi xa có Tài, ở nhà có sự ám muội. Có Thơ rằng "Hành Niên Kế Đô Tinh, Mọi Sự Đều Âu Sầu. Nam Gặp Đã Là Sợ, Cẩn Thận Họa Đến Đầu.
Tranh Cãi Miệng Lưỡi Nhiều, Độc Mộc Khó Đi Thuyền." cẩn thận có chuyện buồn phiền tháng Ba và tháng Chín.
Nữ tuổi Canh Thìn 2000 năm nay là Sao Thái Dương đây là cát tinh lớn, tuy nhiên không hợp phái nữ lại khắc mệnh nên giảm tốt rất nhiều. Thường gặp tai ương, thị phi bất ngờ. Thơ rằng "Nữ Mệnh Gặp Thái Dương, Khắc Mệnh Tất Tai Ương." cẩn thận Tháng 6 Tháng 10.
Mậu Thìn 1988 năm nay công tác tiến triển thuận lợi, khí thế mạnh mẽ. Song khá tiếc đường tình gập ghềnh, không có duyên khác giới, chú ý ăn uống, cần thận đường ruột.
Nam tuổi Mậu Thìn 1988 năm nay là Sao La Hầu chiếu mạng, rất xấu vì đây là hung tinh lại khắc mệnh. Chủ quan phi khẩu thiệt, có tật bệnh ở mắt, tai nạn bất ngờ. Thơ rằng "Hành Niên Là La Hầu, Sự Sự Đều U Sầu. Nam Gặp Ắt Có Họa. Tranh Cãi Kiện Tụng Lắm, Tai Ách Không Hề Ngơi. Bình Thường Nhiều Lo Nghĩ, Khắc Mệnh Càng Tai Ương."
Có thể bị tai nạn tháng Giêng và tháng Bảy.
Nữ tuổi Mậu Thìn 1988 năm nay là Sao Kế Đô đây là hung tinh tác họa cho nữ giới, lại tương khắc với mệnh nên âm sát rất nặng, chủ lục súc không vượng, âm nhân có khẩu thiệt thị phi. Hao tài tốn của, ở nhà có sự ám muội. Có Thơ rằng "Hành Niên Kế Đô Tinh, Mọi Sự Đều Âu Sầu. Tranh Cãi Miệng Lưỡi Nhiều, Độc Mộc Khó Đi Thuyền. Nữ Gặp Càng Đáng Sợ, Khắc Mệnh Họa Vô Cùng." chú ý chuyện buồn phiền tháng Ba và tháng Chín.
Bính Thìn 1976 tài vận hanh thông, chính tài và hoạch tài đều rất tốt, song cũng cần cẩn thận vòng mê hoặc đồng tiền, nên chuyên tâm làm việc, sẽ có bước phát triển xứng đáng.
Nam tuổi Bính Thìn 1976 năm nay là Sao Thái Bạch đây là Hung Tinh nhưng cũng tương sinh với mệnh nên giảm xấu. Quý nhân gặp vui, thêm đinh thêm người. Hôn nhân giá thú, sợ có tai nạn về phần bụng. Xuất nhập nên phòng tiểu nhân. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Kim Tinh, Tai Họa Dễ Phạm Phải. Nam Gặp Càng Lo Lắng, Nữ Gặp Khổ Long Đong.
Sinh Thân Thì Là Tốt, Bị Khắc Họa Chẳng Nhẹ. Có Huyết Hiếu Phục Sự, Cũng Khó Tránh Can Qua."
Có thể bị hao tài tán tận vào tháng Năm. Kiêng đồ trắng cả năm.
Nữ tuổi Bính Thìn 1976 năm nay là Sao Thái Âm chiếu mệnh, đây là cát tinh lớn, tuy nhiên lại khắc mệnh nên giảm tốt khá nhiều, Kiến quan có lý. Nam nhân ra vào, mọi sự như ý. Nữ nhân dễ có tật ách, sản nạn. Có Thơ rằng "Niên Hành Thái Âm Tinh, Mọi Sự Đều Toại Ý. Nam Nữ Đều Tốt Cả, Mọi Sự Quý Nhân Phù.
Khắc Mệnh Không Là Tốt, Nữ Mệnh Càng Nên Lo." tốt tháng 9 mà tháng 10 lại nên cẩn thận.
Giáp Thìn 1964 năm nay dễ có nhân duyên, có được nhiều sự hỗ trợ, công tác có thể một công đôi lợi. Nên sáng nghiệp lập nghiệp, hoặc chuyển công tác, nỗ lực phấn đấu sẽ có Trời Đất Mới.
Nam tuổi Giáp Thìn 1964 năm nay là Sao Kế Đô đây là hung tinh nhưng may ít tác họa cho Nam và cũng tương sinh với Mệnh nên giảm xấu. Đại nhân bất lợi, lục súc không vượng, âm nhân có khẩu thiệt thị phi. Xuất nhập đi xa có Tài, ở nhà có sự ám muội. Có Thơ rằng "Hành Niên Kế Đô Tinh, Mọi Sự Đều Âu Sầu. Nam Gặp Đã Là Sợ, Cẩn Thận Họa Đến Đầu." Có chuyện buồn phiền tháng Ba và tháng Chín.
Nữ tuổi Giáp Thìn 1964 năm nay là Thái Dương đây là cát tinh lớn, Lại tỷ hòa với mệnh nên khá tốt. Tuy nhiên không hợp với Nữ phái lắm nên cần cẩn thận. Thơ rằng "Hành Niên Là Thái Dương, Người Nam Tất Cát Tường. Thêm Người Lại Tiến Khẩu, Suốt Năm Được An Khang. Nữ Mệnh Gặp Thái Dương, Khắc Mệnh Tất Tai Ương." cẩn thận Tháng 6 Tháng 10.
Nhâm Thìn 1952 năm nay Phúc Tinh Cao Chiếu, song nên nhớ cần xử sự công bằng, đối sự bất đối nhân, đối với những lời xì xầm thì chỉ cần đáp trả bằng nụ cười.
Nam tuổi Nhâm Thìn 1952 năm nay Sao La Hầu chiếu mạng, hung tinh song may mắn được phù sinh cho mệnh nên giảm xấu, chủ quan phi khẩu thiệt, có tật bệnh ở mắt, tai nạn bất ngờ. Thơ rằng "Hành Niên Là La Hầu, Sự Sự Đều U Sầu. Nam Gặp Ắt Có Họa. Tranh Cãi Kiện Tụng Lắm, Tai Ách Không Hề Ngơi. Bình Thường Nhiều Lo Nghĩ, Khắc Mệnh Càng Tai Ương."
Có thể bị tai nạn tháng Giêng và tháng Bảy.
Nữ tuổi Nhâm Thìn 1952 năm nay Sao Kế Đô chiếu mạng, đây là hung tinh tác họa cho nữ giới, lại tương khắc với mệnh nên âm sát rất nặng, chủ lục súc không vượng, âm nhân có khẩu thiệt thị phi. Hao tài tốn của, ở nhà có sự ám muội. Có Thơ rằng "Hành Niên Kế Đô Tinh, Mọi Sự Đều Âu Sầu. Tranh Cãi Miệng Lưỡi Nhiều, Độc Mộc Khó Đi Thuyền. Nữ Gặp Càng Đáng Sợ, Khắc Mệnh Họa Vô Cùng." chú ý chuyện buồn phiền tháng Ba và tháng Chín.
Canh Thìn 1940 năm nay ứng xử với mọi người trong nhà nên có sự nhẫn nhượng, tránh chướng tai gai mắt. Nên chú ý giữ gìn bệnh tất, đừng ăn to uống lớn, bạo phong bạo vũ tất nên tránh đi.
Nam tuổi Canh Thìn 1940 năm nay Sao Thái Bạch đây là Hung Tinh nhưng cũng tỷ hòa với mệnh nên giảm xấu. Quý nhân gặp vui, thêm đinh thêm người. Hôn nhân giá thú, sợ có tai nạn về phần bụng. Xuất nhập nên phòng tiểu nhân. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Kim Tinh, Tai Họa Dễ Phạm Phải. Nam Gặp Càng Lo Lắng, Nữ Gặp Khổ Long Đong.
Sinh Thân Thì Là Tốt, Bị Khắc Họa Chẳng Nhẹ. Có Huyết Hiếu Phục Sự, Cũng Khó Tránh Can Qua." Có thể bị hao tài tán tận vào tháng Năm. Kiêng đồ trắng cả năm.
Nữ tuổi Canh Thìn 1940 năm nay Sao Sao Thái Âm chiếu mệnh, đây là cát tinh lớn, lại tương sinh với mệnh nên tốt, Kiến quan có lý. Nam nhân ra vào, mọi sự như ý. Nữ nhân dễ có tật ách, sản nạn. Có Thơ rằng "Niên Hành Thái Âm Tinh, Mọi Sự Đều Toại Ý. Nam Nữ Đều Tốt Cả, Mọi Sự Quý Nhân Phù.
Khắc Mệnh Không Là Tốt, Nữ Mệnh Càng Nên Lo." tốt tháng 9 mà tháng 10 lại nên cẩn thận.

Cẩm Nang Công Tác - Vững Vàng Xuất Trận, Dùng Người Đừng Ngờ
Tuổi Thìn năm nay Phúc Tinh cao chiếu, thêm cung Mệnh có nhiều Cát Tinh hội tụ, cho nên vận thế thông thoáng, khí thế thịnh vượng, gặp hung hóa cát. Phương diện công tác, có thể nói năm nay xứng tâm vừa ý, làm một được hai. Bởi do năm nay có Thiên Đức Cát Tinh chiếu mệnh, năm nay có thể lấy Đức phục nhân, dễ có được nhân duyên, phải trái đều có người giúp. Song cần chú ý lời ăn tiếng nói, bởi vì năm nay ở cung mệnh có Hung Tinh Quyển Thiệt, nên dễ vì lời nói mà chiêu đến ưu phiền. Tránh xa thị phi dốc lòng vào làm việc, sẽ không sai con đường phí trước. Năm nay mắn mắn có đại cát tinh Ban Yên chiếu cung mệnh, nên khả năng có nhiều may mắn trong công việc, nhanh chóng thắng lợi, nắm được quyền bính, bộ bộ tiến lên. Người tuổi Thìn năm nay có thể đầu tư lập nghiệp, sáng lập hoặc chuyển công tác. Mọi việc sớm có chuẩn bị, tất có thể làm được. Không nên hợp tác với người tuổi Tuất hoặc tuổi Sửu. Năm nay như chuyển công tác tức có thời cơ tốt, bởi vì vận thế đương vượng, ngại gì không tạo lập cho mình một thế giới mới. Năm nay xử sự tất nên công bằng tuân thủ quy tắc, dùng người chớ nên kỵ, kỵ chớ nên dùng.

Cẩm Nang Tiền Tài - Đầu Tư Nhiều Nguồn, Đề Phòng Rơi Tiền
Người tuổi Thìn năm nay không chỉ có Phúc Tinh Chiếu, mà Tài Tinh cũng cao chiếu, cho nên không chỉ gặp hung hóa cát, mà Tài Vận cũng rất hanh thông, tài nguyên quảng tiến. Năm nay chính tài thu nhập phong phú, nên thừa cơ đầu tư đa nguồn. Lợi sinh ra lợi, tài vận thực phong phú. Hoạch tài cũng tốt, có nhiều khoản thu nhập bất ngờ. Song có được chút lợi thì rút tay, đừng quá tham mà thành thu không bù chi. Ngoài ra năm nay cũng có Hung Tinh Âm Sát ở Mệnh, chủ về có người lừa mình lấy tiền, bởi vậy cần cẩn thận đừng để bị dẫn dụ vào vòng mê hoặc của kim tiền. 

Cẩm Nang Sức Khỏe - Đề Phòng Truyền Nhiễm, Quan Tâm Người Ra
Người tuổi Thìn năm nay sức khỏe không có gì trở ngại lớn, song do năm nay có Âm Sát chiếu mệnh cho nên dễ có bệnh tật nhỏ, đặc biệt chú ý là ruột, dạ dày, tỳ cùng hệ hô hấp, nên chú ý giữ gìn đừng ăn quá nhiều hoặc quá no, chú ý tránh xa cảm nhiễm phong hàn. Cũng chú ý đến vệ sinh nơi ở và làm việc, đừng để tạp nhiễm, bởi năm nay có hung tinh Phi Ma chiếu mệnh, cho nên cần chiếu cố quan tâm đến với người già trong gia đình, đừng chủ quan kẻo hối không kịp. E năm nay khó tránh hiếu phục.

Cẩm Nang Tình Cảm - Cẩn Thận Rảnh Rỗi, Quý Trọng Tình Duyên
Người tuổi Thìn năm nay tuy có vận trình thông thoáng, song về mặt tình cảm lại khá gập ghềnh. Có thể nói là sẽ có không ít chuyện thị phi đem đến, chỉ sơ sảy một chút là có thể khiến tình cảm trở thành chia rẽ. Do năm nay có Quả Tú hung tinh ở mệnh, biểu thị tình cảm dễ có chuyện xung đột và kết quả là lạnh lẽo. Cho nên cần có sự nhẫn nhịn bao dung, chú ý bồi dưỡng tình cảm.

Người Trẻ Tuổi Thuộc Tuổi Thìn
Năm nay đầu óc linh hoạt, tâm khám phá tri thức mới rất mạnh, nếu có thể chú tâm học tập, tất nhiên sẽ có nhiều tiến bộ trong thành tích học tập. Nên chú ý trong giao tiếp cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh vì nhỡ mồm mà gây đến ưu phiền ảnh hưởng con đường phía trước. Sức khỏe tốt, nên chú ý ăn uống sinh hoạt, kiêng ăn đồ sống hay đồ cay nóng, tránh đường tiêu hóa bị tổn thương.

Người Phụ Nữ Thuộc Tuổi Thìn
Năm nay vợ chồng thường sinh chuyện cãi cọ, nên chú ý nhường nhịn tránh tranh cãi miệng lưỡi, tránh tình cảm bị chia rẽ. Nên cố gắng quan tâm chiếu cố sức khỏe an toàn của người cao tuổi trong nhà, không nên sơ ý. Tài Vận hanh thông, song cũng đề phòng tiền bạc bị kẹt, khó khăn tài chính nhất thời. Thiếu Nữ trẻ tuổi năm nay đường tình trắc trở, tất nên biết trân trọng quý giá.

Sự Nghiệp
Người tuổi Thìn năm nay công tác tiến triển thuận lợi, nếu như biết nắm lấy thời cơ tất là bước bước đều lên cao, nắm lấy quyền lực. Song cũng có Quyển Thiệt Hung Tinh chiếu mệnh, biểu thị có nhiều quan phi khẩu thiệt, nên phòng miệng lưỡi mang đến ưu phiền. Năm nay các tháng có thể mang đến sự thuận lợi cho công tác là Tháng 2, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 8 và Tháng 11, ở khoảng thời gian các tháng này nên tranh thủ phát triển tiến bước. Các tháng có ngáng trở là Tháng 3, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 9, cẩn thận vô ý mất kinh châu.

Tài Vận
Người tuổi Thìn năm nay Tài Tinh cao chiếu, chính tài thu nhập ổn định đầy đủ. Có thể đầu tư vào nhiều nguồn, ắt sẽ có lợi. Song do có Âm Sát Hung Tinh chiếu mệnh, nên cẩn thận có kẻ âm thầm cướp đoạt tiền bạc của mình. Các tháng có lợi cho Tiền Bạc là Tháng 2, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 8, và Tháng 11, nên nắm lấy cơ hội này để đầu tư tiền bạc vào nhiều nguồn, khiến tiền sinh ra tiền. Đặc biệt Tháng 5 và Tháng 8, song cẩn đề phòng nhiều tiền bị cướp. Các tháng có tài vận xuống thấp là Tháng 3, Tháng 4, Tháng 6 và Tháng 9, xử lý tài chính tất nên cẩn thận.

Sức Khỏe
Người tuổi Thìn năm nay an khang bình ổn, song đừng nên ăn uống mất cân bằng và chú ý cảm nhiễm phong hàn, tránh bệnh tật thừa lúc mình suy yếu mà xâm nhập. Chú ý quan tâm sức khỏe của người cao tuổi trong gia đình, không nên chủ quan. Các tháng Sức Khỏe dễ này sinh vấn đề là Tháng 1, Tháng 3, Tháng 4, Tháng 5, Tháng 12. Mà Tháng 6 và Tháng 7 tất chú ý an toàn trong nhà và quan tâm người già.

Tình Cảm
Người thuộc tuổi Thìn năm nay tình cảm xuống thấp, khó có nhân duyên với người khác giới, không hẳn không có ai bên cạnh, mà nhiều lúc là Hữu Duyên Vô Phận. Đối với lời ăn tiếng nói và hành động lúc nhàn rỗi, cần chú ý kẻo là mua dây buộc mình. Các tháng tốt cho Tình Cảm gồm có Tháng 2, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 11. Nên cố gắng giữ gìn phát triển tình cảm.

Hóa Giải Và Tăng Cường:
Người thuộc tuổi Thìn năm nay tại đầu giường hoặc bàn làm việc nên đặt một cặp "Phúc Lộc Thọ Toàn " để tăng cường hóa giải và đem lại may mắn. Hạnh Phúc, Quan Lộc, Trường Thọ đó là cái mà thế gian ai cũng mơ ước và hướng tới. Biểu tượng cho Trường Thọ là Thọ Ông Tinh Quân, ngồi trên lưng con Hươu vì tiếng Hán đọc con Hươu là chữ Lộc, hai tay Ông Thọ nâng con Dơi tức là chữ Phúc vì tiếng Hán con dơi đọc là Biển Bức âm tựa chữ Thiêm Phúc (Thêm Phúc) tổ hợp lại là Phúc Lộc Thọ Toàn đầy đủ cát tường. Ngoài đặt Linh Vật hóa giải tăng cường, nên đeo thêm một mặt đeo "Phúc Lộc Thọ Toàn " để sự tăng cường được đồng bộ và hoàn chỉnh.

Phongthuy.com.vn Tổng hợp !

Phong thuỷ để Thành đạt liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.