Lựa chọn theo lĩnh vực

Vận Trình Tuổi Ngọ năm Ất Mùi 2015

Phong thuỷ để Thành đạt 7,987 lượt xem
Vận Trình Tuổi Ngọ năm Ất Mùi 2015Nhâm Ngọ 2002 năm nay tinh thần học tập lên cao, chú ý tránh xa bạn xấu. Nỗ lực cố gắng sẽ mang lại kết quả đột phá. Chú ý sức khỏe ăn uống và an toàn giao thông.
Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 năm nay là Sao Thái Dương chiếu mệnh, đây là Cát Tinh lớn, lại tương sinh với mệnh nên khá tốt, Chủ An Khang Thịnh Vượng hợp với người Nam. Có thơ rằng "Hành Niên Là Thái Dương, Người Nam Tất Cát Tường. Thêm Người Lại Tiến Khẩu, Suốt Năm Được An Khang." đi xa có tiền tài, đại nhân gặp vui, thêm người thêm khẩu, vạn sự hòa hợp. Tốt vào tháng 6 và tháng 10.
Nữ tuổi Nhâm Ngọ 2002 năm nay là Sao Thổ Tú đây là sao Trung Tính chủ về khai vận, Sao khắc Mệnh nên xấu, chủ tiểu nhân, có việc đi xa không có lợi, có kẻ ám hại, gia đạo không yên, chăn nuôi kinh doanh thua lỗ. Thơ rằng "Niên Hành Trị Thổ Tinh, Cẩn Thận Kẻo Quan Tai. Ra Vào Đều Không Tốt, Nên Đề Phòng Tiểu Nhân Hãm Hại. Cẩn Thận Nhất Đầu Năm, Đến Thu Họa Chẳng Đến. Bị Khắc Phiền Não Nhiều, Sinh Thân Tất Nghỉ Ngơi."
Chú ý cẩn thận vào tháng Tư và tháng Tám.
Canh Ngọ 1990 năm nay dễ có nhân duyên, dễ xuất hiện các mối quan hệ khác giới. Song nên chú ý dễ nhiều hoa loạn mắt. Công tác thuận lợi, song đề phòng tiểu nhân.
Nam tuổi Canh Ngọ 1990 năm nay Thái Âm chiếu mệnh, đây là Cát Tinh lớn đáng tiếc là khắc mệnh nên không tốt. Kiến quan có lý. Nam nhân ra vào, mọi sự như ý. Thơ rằng "Niên Hành Thái Âm Tinh, Mọi Sự Đều Toại Ý. Nam Nữ Đều Tốt Cả, Mọi Sự Quý Nhân Phù. Khắc Mệnh Không Là Tốt" cẩn thận vào tháng Chín tốt, tháng Mười Một dễ bị tai họa.
Nữ tuổi Canh Ngọ 1990 năm nay Sao Thái Bạch đây là Hung Tinh may mắn cũng tương sinh với Mệnh nên đỡ lo, đây là hung tinh chủ về tai ách, may là phù sinh cho mệnh nên cũng được tốt. Quý nhân gặp vui, thêm đinh thêm người. Hôn nhân giá thú, sợ có tai nạn về phần bụng. Xuất nhập nên phòng tiểu nhân. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Kim Tinh, Tai Họa Dễ Phạm Phải. Nam Gặp Càng Lo Lắng, Sinh Thân Thì Là Tốt, Có Huyết Hiếu Phục Sự, Cũng Khó Tránh Can Qua." cẩn thận vào tháng 5, kiêng màu trắng quanh năm.
Mậu Ngọ 1978 năm nay công tác thuận lợi, có bước tiến trong công việc, danh lợi song thu. Đầu tư có lợi viên mãn, song đề phòng tiểu nhân phá hoại mà thành hỏng việc.
Nam tuổi Mậu Ngọ 1978 năm nay là Sao Thổ Tú chiếu mệnh đây là sao Trung Tính chủ về khai vận, sao với Mệnh tương sinh, nên không đến nỗi quá xấu, chú ý tiểu nhân, có việc đi xa không có lợi, dễ có kẻ ám hại, gia đạo không yên, chăn nuôi kinh doanh thua lỗ. Thơ rằng "Niên Hành Trị Thổ Tinh, Cẩn Thận Kẻo Quan Tai. Ra Vào Đều Không Tốt, Nên Đề Phòng Tiểu Nhân Hãm Hại. Cẩn Thận Nhất Đầu Năm, Đến Thu Họa Chẳng Đến. Bị Khắc Phiền Não Nhiều, Sinh Thân Tất Nghỉ Ngơi." Chú ý cẩn thận vào tháng Tư và tháng Tám.
Nữ tuổi Mậu Ngọ 1978 năm nay là Sao Vân Hán Hỏa Tinh chiếu mệnh, đây là hung tinh ác sát may mắn là phù sinh cho Mệnh nên không đến nỗi quá xấu. Chủ thương tật, nữ nhân sản nạn huyết quang. Nhân khẩu bất an, lục súc bất vượng, rất nên cẩn thận. Có thơ rằng "Hành Niên Là Hỏa Tinh, Ngạc Vận  Tâm sinh kinh. Người Nữ nhiều tai nạn, người nam khó tránh án đòn. Bệnh Tật Liền Thân Mình, Trong Nhà Âm Ỷ Khóc. Thụ Khắc Nạn Không Nhỏ." chú ý tháng 2 và tháng 8 âm lịch.
Bính Ngọ 1966 năm nay Tài Vận có bước chuyển biến lớn, chính là cơ hội mở rộng nguồn tiền tài. Một phần bỏ ra thu về một phần, công danh hiển đạt, tự cầu đa phúc.
Nam tuổi Bính Ngọ 1966 năm nay là Thái Dương Đại Cát Tinh chiếu mệnh, đây là sao rất hợp đàn ông, lại hợp mệnh nên cực tốt. Tuy nhiên cũng đề phòng cực lạc sinh ưu.  Chủ đi xa có tiền tài, đại nhân gặp vui, thêm người thêm khẩu, vạn sự hòa hợp. Có thơ rằng Hành Niên Là Thái Dương, Người Nam Tất Cát Tường. Thêm Người Lại Tiến Khẩu, Suốt Năm Được An Khang. Lợi về Tháng 6 và Tháng 10 âm lịch. 
Nữ tuổi Bính Ngọ 1966 năm nay là Thổ Tú Trung Tinh chiếu mệnh, là Ách Tinh chủ về gặp nhiều Tai Nạn không yên, gia trạch tiếng khóc nỉ non, dị mộng. Lục Súc không vượng, bất lợi đi xa. May mắn là tương sinh với mệnh nên cũng không đến nỗi. Thơ rằng "Niên Hành Trị Thổ Tinh, Cẩn Thận Kẻo Quan Tai. Ra Vào Đều Không Tốt, Nên Đề Phòng Tiểu Nhân Hãm Hại. Cẩn Thận Nhất Đầu Năm, Đến Thu Họa Chẳng Đến. Bị Khắc Phiền Não Nhiều, Sinh Thân Tất Nghỉ Ngơi." Chú ý cẩn thận vào tháng Tư và tháng Tám. 
Giáp Ngọ 1954 năm nay có được nhiều sự giúp đỡ, tài vận hanh thông, vợ chồng tình cảm hòa thuận. Song có nhiều khả năng phá tài kháng tai, chú ý an toàn giao thông.
Nam tuổi Giáp Ngọ sinh 1954 năm nay là sao Thái Âm chiếu mệnh, đây là Cát Tinh lớn lại tương sinh với mệnh nên cũng tốt. Kiến quan có lý. Nam nhân ra vào, mọi sự như ý. Thơ rằng "Niên Hành Thái Âm Tinh, Mọi Sự Đều Toại Ý. Nam Nữ Đều Tốt Cả, Mọi Sự Quý Nhân Phù. Khắc Mệnh Không Là Tốt" cẩn thận vào tháng Chín tốt, tháng Mười Một dễ bị tai họa.
Nữ tuổi Giáp Ngọ sinh 1954 năm nay là Sao Thái Bạch đây là Hung Tinh may mắn cũng tương hòa với Mệnh nên đỡ lo, đây là hung tinh chủ về tai ách, may là phù sinh cho mệnh nên cũng được tốt. Quý nhân gặp vui, thêm đinh thêm người. Hôn nhân giá thú, sợ có tai nạn về phần bụng. Xuất nhập nên phòng tiểu nhân. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Kim Tinh, Tai Họa Dễ Phạm Phải. Nam Gặp Càng Lo Lắng, Sinh Thân Thì Là Tốt, Có Huyết Hiếu Phục Sự, Cũng Khó Tránh Can Qua." cẩn thận vào tháng 5, kiêng màu trắng quanh năm.
Nhâm Ngọ 1942 năm nay gia đình hòa thuận, song khá tiếc là thân thể sức khỏe dễ có vấn đề, tất nên chú ý giữ gìn. Hoạch tài như có như không, lúc tốt lúc xấu.
Nam tuổi Nhâm Ngọ 1942 năm nay là Sao Thổ Tú chiếu mệnh đây là sao Trung Tính chủ về khai vận, sao với Mệnh tương khắc, nên khaá xấu chú ý tiểu nhân, có việc đi xa không có lợi, dễ có kẻ ám hại, gia đạo không yên, chăn nuôi kinh doanh thua lỗ. Thơ rằng "Niên Hành Trị Thổ Tinh, Cẩn Thận Kẻo Quan Tai. Ra Vào Đều Không Tốt, Nên Đề Phòng Tiểu Nhân Hãm Hại. Cẩn Thận Nhất Đầu Năm, Đến Thu Họa Chẳng Đến. Bị Khắc Phiền Não Nhiều, Sinh Thân Tất Nghỉ Ngơi." Chú ý cẩn thận vào tháng Tư và tháng Tám.
Nữ tuổi Nhâm Ngọ 1942 năm nay là Sao Vân Hán Hỏa Tinh chiếu mệnh, đây là hung tinh ác sát may mắn là tương sinh với Mệnh nên không đến nỗi quá xấu. Chủ thương tật, nữ nhân sản nạn huyết quang. Nhân khẩu bất an, lục súc bất vượng, rất nên cẩn thận. Có thơ rằng "Hành Niên Là Hỏa Tinh, Ngạc Vận  Tâm sinh kinh. Người Nữ nhiều tai nạn, người nam khó tránh án đòn. Bệnh Tật Liền Thân Mình, Trong Nhà Âm Ỷ Khóc. Thụ Khắc Nạn Không Nhỏ." chú ý tháng 2 và tháng 8 âm lịch.

Cẩm Nang Công Tác - Nỗ Lực Phấn Đấu, Xây Nền Tảng Mới
Người tuổi Ngọ năm nay vận thế có phần khởi sắc hơn so với năm trước, do năm nay được Tuế Hợp Cát Tinh chiếu mệnh, cho nên vận thế thông thoáng, như mặt trời giữa trời. Mà thêm Nhân Duyên Tốt Đẹp, đem đến sự cộng tác tốt đẹp của các Đồng Sự.
Rất có khả năng năm nay được quý nhân giúp đỡ dẫn dắt trong công việc. Như Hổ thêm cánh, chính là thời cơ để nỗ lực tiến lên. Trong công việc do năm nay có Sao Lành Ngọc Đường tọa trấn tại cung mệnh, cho nên dự đoán năm nay công danh hiển đạt, danh thành lợi tựu.
Đọc học, thi cử cũng có thể đề tên bảng vàng, người làm công chức, quan chức cũng được thăng tiến đáng kể. Nhưng nên nhớ khi có cơ hội thì cần nỗ lực nắm lấy mà làm việc, kẻo cơ hội trôi qua mất. Năm nay do cũng có Hung Tinh Lục Hại chiếu mệnh, cho nên trong lúc nỗ lực làm việc xũng đừng quên đề phòng tiểu nhân ganh ghét hãm hại.
Bọn chúng có thể đâm sau lưng, hoặc cản trở công việc, hoặc vô cớ nổi sóng gió, khiến cho công việc tiến triển khó khăn hoặc thậm chí phí công vô ích. Năm nay có thể tiến hành khởi nghiệp ở mức dộ nào đó, hoặc cũng có thể cùng với công việc cũ đầu tư thêm một lĩnh vực mới. Nên chú tâm kinh doanh, có thể không đạt đến chô mình mong muốn, nhưng cũng nên tận lực mà làm.

Cẩm Nang Tài Vận - Đầu Tư Có Lợi, Hoạch Tài Đừng Tham
Người tuổi Ngọ năm nay Tài Vận có bước chuyển lớn, tài vận hanh thông. Chính Tài có bước tăng trưởng khá lớn, mà lại là có nhiều thu nhập không ngờ mang đến, chính là cơ hội khai nguồn mạch tiền tài. Năm nay đầu tư có lợi, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên do có Sát Tinh Lục Hại chiếu mệnh, cho nên đề phòng tiểu nhân âm mưu phá hoại. 
Dẫn đến tranh giành về Kinh Tế, dễ có giặc cướp nhòm ngó. Hoạch Tài có mà như không cho nên đừng tham lam mê muội hôn trầm vào đó, tránh khó duy trì được thành quả. Khoảng thời gian giữa Thu và Đông dễ có việc phá tài kháng tai.

Cẩm Nang Sức Khỏe - Tránh Xa Bia Rượu, Đừng Tham Nhanh Chóng
Người tuổi Ngọ năm nay do có Bệnh Phù chiếu mệnh, biểu thị sức khỏe năm nay suy giảm. Thân thể sức khỏe dễ xuất hiện vấn đề, nên đặc biệt chú ý vấn đề dưỡng sức bảo vệ sức khỏe. Tránh bệnh thừa lúc sức đề kháng suy yếu mà xâm nhập. Năm nay Tâm Tạng, cùng Gan Phổi dễ thương tổn, nên cần chú ý ăn uống, đặc biệt tránh xa bia rượu thuốc lá, an toàn sức khỏe. Ngoài ra năm nay cần đặc biệt chú ý vấn đề an toàn giao thông, bất kể đi xe hay qua đường, tất cần tuân thủ luật lệ an toàn giao thông, tránh tham nhanh một chút mà chậm cả đời.

Cẩm Nang Tình Cảm - Dễ Có Nhân Duyên, Chuyên Nhất Mà Đi
Người Tuổi Ngọ năm nay dễ có được nhân duyên, dễ được sự đồng cảm của người khác, với đồng sự hợp tác hiệu quả cao. Nếu có thể vận dụng tốt, sẽ đem lại nhiều lợi ích. Năm nay bên cạnh xuất hiện khá nhiều nhân duyên khác giới, song cần tỉnh táo phân biệt, kẻo đa hoa loạn nhãn. Nếu nố lực chân thành bồi dưỡng, có thể đem đến trái ngọt tình ái. Xin chú ý đừng đứng núi này trông núi khác, nên chuyên tâm chân thành.

Người Trẻ Tuổi Thuộc Tuổi Ngọ
Năm nay tinh thần học tập khá tốt, chú ý đừng để bạn xấu ảnh hưởng, tất là thành tích học tập sẽ cao. Đặc biệt chú ý giữ gìn Gan Phổi đừng để bị tổn thương. Năm nay đặc biệt nên chú ý vấn đề an toàn giao thông, đừng tham nhanh 1 chút mà chậm một đời.

Người Nữ Thuộc Tuổi Ngọ
Năm nay gia đình hòa thuận, tình cảm vợ chồng tốt đẹp, nhưng sức khỏe và thân thể lại dễ có vấn đề, tất nên chú ý giữ gìn bảo dưỡng. Tài Vận hanh thông có thể có thu nhập ngoài ý bất ngờ. Song hoạch tài lên xuống thất thường, chớ nên chìm đắm. Thiếu nữ tuổi ngọ năm nay dễ có duyên với người khác giới, như cá gặp nước rất tốt đẹp. Có thể hy vọng một kết quả tốt.

Sự Nghiệp
Người tuổi Ngọ năm nay vận thế thông vượng, nếu có thể chuyên tâm làm việc, có thể nói mọi thứ sẽ thuận lợi, bước trên mây xanh. Song do có Lục Hại Tinh chiếu mệnh biểu thị tất nên đề phòng có kẻ tiểu nhân âm mưu hại ngầm, tạo sóng tạo gió. Cẩn thận kẻo lãng phí công sức của mình. Năm nay các tháng thuận lợi công tác gồm Tháng 1, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 9 và Tháng 12; Trong khoảng thời gian các tháng này nên chú ý nắm bắt cơ hội phát triển lên cao.
Các tháng công tác có nhiều ngáng trở là Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 8 và Tháng 11.

Tài Vận
Người tuổi Ngọ năm nay Tài Vận khá tốt, đầu tư có lợi, song cần đề phòng có tiểu nhân âm mưu phá hoại. Hoạch Tài như có mà không, chớ nên chìm đắm vào đó. Năm nay các tháng có Tài Vận chìm đắm là Tháng 2, Tháng 3, Tháng 7, Tháng 8 và Tháng 11. Tháng 5 đề phòng tiểu nhân ngáng trở kế hoạch phát tài, Tháng 7 và Tháng 9 đề phòng trộm cướp, Tháng 8 dễ phải phá tài để chống tai nạn. Năm nay các tháng có Tài Vận khá tốt là Tháng 1, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 9 và Tháng 12. Nên tận dụng để khai thác nguồn tài nguyên  này.

Sức Khỏe
Người thuộc tuổi Ngọ năm do có hung tinh Bệnh Phù chiếu mệnh cho nên sức khỏe dễ xuất hiện vấn đề bất ổn, nên chú ý giữ gìn, kẻo nhân lúc sức đề kháng suy kém trăm bệnh kéo đến, cố gắng thu xếp nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hợp lý kẻo lao lực thành bệnh. Năm nay các tháng sức khỏe suy kém là Tháng 3, Tháng 8 và Tháng 10. Nên chú ý gìn thân thể sức khỏe, Tháng 2 và Tháng 11 tất cần chú ý vấn đề an toàn, tránh đến chỗ nguy hiểm.

Tình Cảm
Người tuổi Ngọ năm nay dễ có được nhân duyên, đặc biệt là nhân duyên với người khác giới, song không nên tham lam tam tâm lưỡng ý, tránh dễ bị sai lầm nhầm mình nhầm người. Năm nay các tháng tốt cho tình cảm là Tháng 1, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 9 và Tháng 12, nên cố gắng nắm lấy cơ hội. Các tháng Tình Cảm dễ nổi sóng gió là Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7 và Tháng 10.

Hóa Giải Và Tăng Cường:
Người thuộc tuổi Ngọ năm nay tại đầu giường hoặc bàn làm việc nên đặt một cặp "Mã Dương Thiêm Hỷ" để tăng cường hóa giải và đem lại may mắn. Trong Quan Điểm của Mệnh Lý Học, Ngọ và Mùi là cặp Địa Chi Lục Hợp, khi chúng hợp lại thì tăng Phúc tăng Thọ. Hình tượng một Ngựa khỏe đẹp và một Dê mập mạp cũng mang đến nhiều cát tường. Ngoài đặt Linh Vật cũng nên đeo hoặc mang trong người một mặt "Mã Dương Thiêm Hỷ" để sự hóa giải tăng cường thêm đồng bộ và hoàn chỉnh.

Phongthuy.com.vn Tổng hợp !

Phong thuỷ để Thành đạt liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.