Lựa chọn theo lĩnh vực

Vận Trình Tuổi Mão năm Ất Mùi 2015

Phong thuỷ để Thành đạt 5,703 lượt xem
Vận Trình Tuổi Mão năm Ất Mùi 2015Tân Mão 2011 năm nay sức khỏe khá tốt, song dễ bị truyền nhiễm từ người khác, nên chú ý ăn uống và vệ sinh cuộc sống mỗi ngày. Ăn no mặc ấm, đề phòng gió, lạnh.
Kỷ Mão 1999 năm nay có tinh thần sáng tạo cầu học hỏi cái mới lạ. Nếu như biết nỗ lực tận dụng năm nay sẽ có được các tiền đề để làm nên ngày sau. Năm nay dễ có sự va chạm với các bạn đồng trang lứa.
Nam tuổi Kỷ Mão 1999 năm nay là Sao Thái Âm chiếu mệnh, đây là Cát Tinh lớn, nhưng đáng tiếc khắc mệnh lại không hợp Nam nên giảm tốt, Kiến quan có lý. Nam nhân ra vào, mọi sự như ý. Thơ rằng "Niên Hành Thái Âm Tinh, Mọi Sự Đều Toại Ý. Nam Nữ Đều Tốt Cả, Mọi Sự Quý Nhân Phù. Khắc Mệnh Không Là Tốt" cẩn thận vào tháng Chín tốt, tháng Mười Một dễ bị tai họa.
Nữ tuổi Kỷ Mão 1999 năm nay là Sao Thái Bạch đây là Hung Tinh may mắn cũng tương sinh với Mệnh nên đỡ lo, đây là hung tinh chủ về tai ách, may là phù sinh cho mệnh nên cũng được tốt. Quý nhân gặp vui, thêm đinh thêm người. Hôn nhân giá thú, sợ có tai nạn về phần bụng. Xuất nhập nên phòng tiểu nhân. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Kim Tinh, Tai Họa Dễ Phạm Phải. Nam Gặp Càng Lo Lắng, Sinh Thân Thì Là Tốt, Có Huyết Hiếu Phục Sự, Cũng Khó Tránh Can Qua." cẩn thận vào tháng 5, kiêng màu trắng quanh năm.
Đinh Mão 1987 năm nay công việc xứng ý toại lòng, gặp hung hóa cát, chính nên nỗ lực cầu tiến. Đối với đối tác bạn bè, hoặc bạn đời nên có sự nhẫn nhịn, tránh xung đột phiền não.
Nam tuổi Đinh Mão 1987 năm nay là Sao Thổ Tú chiếu mệnh, đây là sao trung tính, cũng được tương sinh với Mệnh nên không đáng là. Chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có người ngầm hại, gia đạo không yên làm ăn thua lỗ. Có thơ rằng "Niên Hành Trị Thổ Tinh, Cẩn Thận Kẻo Quan Tai. Ra Vào Đều Không Tốt, Nên Đề Phòng Tiểu Nhân Hãm Hại. Cẩn Thận Nhất Đầu Năm, Đến Thu Họa Chẳng Đến." cẩn thận tháng 4, tháng 8.
Nữ tuổi Đinh Mão 1987 năm nay là Sao Vân Hán, đây là đại hung tinh, may mắn ngang hòa với mệnh nên họa nhẹ bớt. Chủ thương tật, nữ nhân sản nạn huyết quang, nam nhân quan tai bất lợi. Nhân khẩu bất an, lục súc bất vượng, rất nên cẩn thận. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Hỏa Tinh, Ngạc Vận  Tâm sinh kinh. Người Nữ nhiều tai nạn, người nam khó tránh án đòn. Bệnh Tật Liền Thân Mình, Trong Nhà Âm Ỷ Khóc. Sinh Thân Tránh Được Tai, Thụ Khắc Nạn Không Nhỏ." Dễ bị khẩu thiệt tháng Hai và tháng Tám.
Ất Mão 1975 năm nay nắm được quyền lực, chỉ huy người khác. Song đề phòng nội gian, tránh sụp chân ngã ngựa, cẩn thận an toàn khi đi sông nước.
Nam tuổi Ất Mão 1975 năm nay là Sao Thái Dương đây là Cát Tinh lớn nhưng khá tiếc là tương khắc với mệnh nên giảm tốt. Chiếu khắp Thiên Hạ, không chỗ nào không sáng tới. Chủ đi xa có tiền tài, đại nhân gặp vui, thêm người thêm khẩu, vạn sự hòa hợp. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Thái Dương, Người Nam Tất Cát Tường. Thêm Người Lại Tiến Khẩu, Suốt Năm Được An Khang. Khắc Mệnh Tất Không Tốt, Mọi Sự Nên Thương Lượng." cẩn thận vào tháng Sáu và tháng Mười (âm lịch.)
Nữ tuổi Ất Mão 1975 năm nay là Sao Thổ Tú đây là sao trung tính, nhưng khắc mệnh nên xấu chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có người ngầm hại, gia đạo không yên làm ăn thua lỗ. Có thơ rằng "Niên Hành Trị Thổ Tinh, Cẩn Thận Kẻo Quan Tai. Ra Vào Đều Không Tốt, Nên Đề Phòng Tiểu Nhân Hãm Hại. Cẩn Thận Nhất Đầu Năm, Đến Thu Họa Chẳng Đến." cẩn thận tháng 4, tháng 8.
Quý Mão 1963 năm nay tài nguyên quảng tiến, có thể mở rộng đầu tư, nên có nhiều hạng mục đầu tư, song cẩn thận bị người khác âm mưu lừa tiền. Thực tiễn làm việc, phát triển thận trọng.
Nam tuổi Quý Mão 1963 năm nay là Sao Thái Âm chiếu mệnh, đây là Cát Tinh lớn, sinh hòa với mệnh nên tốt, Kiến quan có lý. Nam nhân ra vào, mọi sự như ý. Thơ rằng "Niên Hành Thái Âm Tinh, Mọi Sự Đều Toại Ý. Nam Nữ Đều Tốt Cả, Mọi Sự Quý Nhân Phù. Khắc Mệnh Không Là Tốt" cẩn thận vào tháng Chín tốt, tháng Mười Một dễ bị tai họa.
Nữ tuổi Quý Mão 1963 năm nay là Sao Thái Bạch đây là Hung Tinh may mắn cũng tỷ hòa với Mệnh nên đỡ lo, đây là hung tinh chủ về tai ách, may là phù sinh cho mệnh nên cũng được tốt. Quý nhân gặp vui, thêm đinh thêm người. Hôn nhân giá thú, sợ có tai nạn về phần bụng. Xuất nhập nên phòng tiểu nhân. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Kim Tinh, Tai Họa Dễ Phạm Phải. Nam Gặp Càng Lo Lắng, Sinh Thân Thì Là Tốt, Có Huyết Hiếu Phục Sự, Cũng Khó Tránh Can Qua." cẩn thận vào tháng 5, kiêng màu trắng quanh năm.
Tân Mão 1951 năm nay tình cảm Vợ Chồng hòa thuận, song đề phòng tiểu nhân ly gián khiêu khích. Hoạch tài chìm nổi thất thường, xin đừng mê mẩn vào cờ bạc. Tránh xa dao cùng các vật nhọn sắc.
Nam tuổi Tân Mão 1951 năm nay Sao Thổ Tú chiếu mệnh, đây là sao trung tính, nhưng khắc mệnh nên xấu. Chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có người ngầm hại, gia đạo không yên làm ăn thua lỗ. Có thơ rằng "Niên Hành Trị Thổ Tinh, Cẩn Thận Kẻo Quan Tai. Ra Vào Đều Không Tốt, Nên Đề Phòng Tiểu Nhân Hãm Hại. Cẩn Thận Nhất Đầu Năm, Đến Thu Họa Chẳng Đến." cẩn thận tháng 4, tháng 8.
Nữ tuổi Tân Mão 1951 năm nay Sao Vân Hán, đây là đại hung tinh, may mắn tương sinh với mệnh nên họa nhẹ bớt. Chủ thương tật, nữ nhân sản nạn huyết quang, nam nhân quan tai bất lợi. Nhân khẩu bất an, lục súc bất vượng, rất nên cẩn thận. Có Thơ rằng "Hành Niên Là Hỏa Tinh, Ngạc Vận  Tâm sinh kinh. Người Nữ nhiều tai nạn, người nam khó tránh án đòn. Bệnh Tật Liền Thân Mình, Trong Nhà Âm Ỷ Khóc. Sinh Thân Tránh Được Tai, Thụ Khắc Nạn Không Nhỏ." Dễ bị khẩu thiệt tháng Hai và tháng Tám.

Cẩm Nang Công Tác - Chỉ Huy Thiết Định, Phát Triển Nhiều Nguồn
Người tuổi Mão năm nay có nhiều cát tinh chiếu mệnh, cho nên vận thế thịnh vượng; Tức là cho dù gặp ngáng trở cũng có thể gặp hung hóa cát. Phương diện công tác năm nay do có Tướng Tinh tọa trấn tại cung mệnh, cho nên có thể nói là năm biểu tượng nắm quyền bính, chỉ huy định cục. Đối diện khiêu chiến kẻ địch mạnh, cho nên có thể nói một năm do tranh đấu mà trưởng thành. Song do năm nay ở cung Mệnh cũng có Bạch Hổ trấn tọa đây là một hung tinh hạng nặng, biểu thị năm nay dễ có kẻ định mạnh phục kích bên cạnh mình. Cẩn thận nội gian thừa lúc mình sơ hở mà đánh phá, ở vào lúc công việc chưa thành mà tấn công. May thay có Cát Tinh Bát Tọa trấn nhậm mệnh cung có thể khiến kẻ thù phải lùi xa ba bước, khó mà phá hoại được. Thêm nữa có Thiên Giải trấn nhậm, khiến có thể chuyển Hung thành Cát. Người tuổi Mão năm nay khí thế như Mặt Trời đang lên, nên tranh thủ cơ hội này mà phát triển lên cao. Đừng băn khoăn mà đánh mất thời cơ, khiến sau này hối hận. Năm nay nên tiếp tục tìm hiểu các hạng mục đầu tư, mở rộng kinh doanh vào các nguồn mới, năm nay nếu có thể cùng người tuổi Tuất hoặc Thìn hợp tác làm việc, công việc sẽ càng phát triển tốt đẹp. Quãng thời gian công việc phát triển tốt nhất là Mùa Xuân và cuối Thu.

Cẩm Nang Tiền Tài - Đầu Tư Phát Triển, Đề Phòng Lậu Tài
Người tuổi Mão năm nay Tài Vận hanh thông nên nắm lấy cơ hội này, như vậy thì tiền tài mới có thể tiến triển. Năm nay tốc độ phát triển của công tác với thu nhập tương đương mà thành. Nếu đem các chính tài có được từ công việc đầu tư trở lại vào công việc mình đang làm, thì có thể tăng cao thu nhập lợi ích. Song do có Phi Liêm hung tinh chiếu mệnh, biểu thị năm nay có người ở bên cạnh mình, âm mưu lừa đảo lấy tiền, cho nên năm nay xử lý tài chính tất nên cẩn thận, đề phòng tiền bạc ngấm ngầm chuyển vào túi người khác. Hoạch tài chìm nổi thất thường, cho nên tránh tham lam hoạch tài, kẻo thu không bù được chi.

Cẩm Nang Sức Khỏe - Tránh Né Tranh Giành, Đề Phòng Thủy Nạn
Năm nay người tuổi Mão sức khỏe tương đối tốt, nếu có thể bỏ đi các thói quen xấu, càng có thể yên tâm. Song khá tiếc năm nay dễ có tai họa đổ máu, cho nên cần chú ý vấn đề an toàn gia cư cũng như giao thông, tránh đến lúc hối cũng không kịp. Bởi vì năm nay có Hung Tinh Huyết Nhận chiếu mệnh, cho nên năm nay đặc biệt tránh các vật sắc nhọn, nguy hiểm, cũng không nên tranh cãi, tranh đấu với người khác, dễ phát sinh sự lưu huyết. Do năm nay cũng có Phù Trầm hung tinh chiếu mệnh, tất nên đề phòng tai ách về sông nước, du lịch vùng sông nước, biển vịnh hoặc đi lại qua tàu đò cần chú ý an toàn bảo hiểm.

Cẩm Nang Tình Cảm - Tăng Cường Quan Tâm, Cầu Sự Thông Cảm
Người tuổi Mão năm nay tính cách biến tướng có phần kiêu ngạo, tự đắc thường không chú ý đến cảm thụ của người khác. Nếu như không cố gắng kiềm chế, sẽ khiến những người bên cạnh mình rời xa, cô độc không bạn. Năm nay tình cảm tiến triển có thể nói là rất tốt, song khá tiếc thường có kẻ ẩn nấp sau lưng ly gián, do vậy mà nổi lên sóng gió. Cho nên cần có sự thông cảm, thấu hiểu với bạn hữu, bạn tình, tránh để chuyện bé xé ra to, khiến cho kẻ xấu được lợi.

Người Trẻ Tuổi Thuộc Tuổi Mão
Năm nay rất có tinh thần cầu học, khám phá những tri thức mới. Như có thể nhân cơ hội này chuyên tâm học tập, thành tích học tập nhất định phi thường, danh tiếng nổi bật, nên cố gắng bồi đắp thêm tình cảm thân thiết với bạn đồng học. Năm nay dễ bi tai nạn huyết quang, cho nên ngoài việc cẩn thận bị dao sắc hay đồ nhọn bén cắt cứa, cũng nên chú ý an toàn khi trên sông nước.

Người Phụ Nữ Thuộc Tuổi Mão
Năm nay tình cảm gia đình hòa thuận, song cần đề phòng có kẻ tiểu nhân ở chỗ tối lộng giả thành chân ly gián tình cảm, không lên nhẹ dạ cả tin. Năm nay kinh tế gia đình thu nhập ổn định, song nhất định không được đắm chìm vào cờ bạc. Sức khỏe tốt, nhưng chú ý an toàn trong gia đình, cẩn thận kẻo bị tổn thương. Nữ tuổi Mão trẻ tuổi, năm nay khó kết duyên với người khác giới, có nhiều khoảng cách khó gần, tất nên tự mình suy xét mình.

Sự Nghiệp
Người tuổi Mão năm nay công tác sự nghiệp khí thế mạnh mẽ, thế như phá trúc chẻ tre, có thể một bước lên mây xanh. Song tất nên đề phòng địch nhân phục kích, tránh tưởng thành công mà hóa thất bại khắp nơi. Năm nay các tháng Sự Nghiệp phát triển thuận lợi là Tháng 1, Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 11 và Tháng 12; ở các tháng này nên nắm vững thời cơ phát triển rộng rãi. Các tháng công tác nhiều ngáng trở gồm Tháng 4, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 8 và Tháng 10.

Tài Vận
Tuổi Mão năm nay Tài Vận hanh thông, có lợp cho đầu tư lập nghiệp, song cần đề phòng có người đứng trong bóng tối cướp đoạt tiền bạc, tránh để tiền tài ầm thầm sang túi người khác. Hoạch tài thất thường, nhất thiết không được tham tâm cưỡng cầu. Năm nay các tháng có Tài Vận thông thoáng là Tháng 1, Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9 và Ba Tháng Cuối Năm. Các tháng năm nay có Tài Vận giảm thấp là Tháng 2, Tháng 4, Tháng 7, Tháng 8 và Tháng 10. Tháng 2 và Tháng 4 đề phòng bị người khác đoạt tiền, Tháng 10 tất phòng mất một số đồ.

Sức Khỏe
Người tuổi Mão năm nay sức khỏe không có gì đáng ngại. Song chú ý đề phòng bị vật nhọn sắc làm tổn thương, cũng cần đề phòng thủy nạn. Các tháng năm nay sức khỏe dễ xuất hiện vấn đề là Tháng 2, Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10 và Tháng 11; Tháng 3, Tháng 4 và Tháng 7 đề phòng thủy nạn, mà Tháng 4 và Tháng 7 đề phòng bị tổn thương bởi các vật sắc nhọn. Tháng 1 và 9 đề phòng bị tổn thương về hệ tiêu hóa.

Tình Cảm
Người tuổi Mão năm nay thường có xu thế tự sướng huyễn hoặc về mình, nó sẽ ảnh hưởng đến tính cách và sự giao tiếp với mọi người. Tất nên khiêm cung , nhường nhịn. Năm nay các tháng tình cảm dễ xuất hiện vấn đề là Tháng 5, Tháng 8 tất nên chú ý. Các tháng tính cảm có nhiều tốt đẹp là Tháng 1, Tháng 3, Tháng 12, nên quý giá giữ gìn cơ hội.

Hóa Giải Và Tăng Cường:
Người thuộc tuổi Mão năm nay tại đầu giường hoặc bàn làm việc nên đặt một cặp "Nhất Giáp Tàng Trân " để tăng cường hóa giải và đem lại may mắn. Ngày xưa khoa cử gọi người đỗ đầu khoa thi là Nhất Giáp, con Cua được coi là có cái Mai rất cứng, Mai tiếng hán đọc là Giáp, Trân Châu tức là Ngọc Trai, là vật vô cùng quý hiếm, nên hai hình tượng kết hợp lại thành Nhất Giáp Tàng Trân chủ về đỗ đạt giàu có. Mặt đeo "Nhất Giáp Tàng Trân " dùng để đeo hoặc mang trong người sẽ khiến sự tăng cường và hóa giải được hoàn chỉnh và đồng bộ hơn.

Phongthuy.com.vn Tổng hợp !

Phong thuỷ để Thành đạt liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.