Lựa chọn theo lĩnh vực

Vận Trình Tuổi Hợi năm Ất Mùi 2015

Phong thuỷ để Thành đạt 5,428 lượt xem
Vận Trình Tuổi Hợi năm Ất Mùi 2015



Đinh Hợi 2007 năm nay đầu óc linh hoạt, năng lực học tập tăng cao, thành tích học tập có cơ hội thăng tiến mạnh. Sức khỏe không tốt, nên chú ý phòng bị cho tốt.
Ất Hợi 1995 năm nay tình cảm xa xa gần gần, lúc có lúc không, đừng vì tình cảm mềm yếu mà nhầm lẫn con đường phía trước. Đặc biệt chú ý an toàn giao thông.
Nam tuổi Ất Hợi 1995 năm nay Thủy Diệu Tinh Quân chiếu mạng, đây là sao Cát Tường, khá tiếc là khắc mạng nên giảm tốt, gặp quý nhân, giữ gìn lời ăn tiếng nói, có tài lộc, không nên gần sông biển. Có thơ rằng "Hành Niên Trị Thủy Tinh, Tài Nguyên Đa Phong Thịnh. Nam Nhân Càng Thêm Tốt, Phúc Thọ Đều Tăng Thêm. Nam Nữ Đều Sợ Khắc, Nếu Khắc Họa Nhỏ Đâu." cẩn thận tháng 4 tháng 8 âm.
Nữ tuổi Ất Hợi 1995 năm nay là Mộc Đức Tinh Quân chiếu mệnh, đây là cát tinh lớn, lại phù sinh cho mệnh nên khá tốt, Hôn nhân tương hợp, nhân khẩu bình an. Tuy nhiên nữ nhân cẩn thận về máu huyết, có thơ rằng "Hành Niên Là Mộc Tinh, Cả Năm Được Yên Ninh. Gia Trạch Nhiều Tốt Lành, Hòa Thuận Lại Xương Minh." lợi về tháng 10 tháng 12 âm lịch.
Quý Hợi 1983 năm nay dễ có sự tranh đoạt với người khác, nên cố gắng có sự kiềm chế. Dễ phạm vào quan phi kiện tụng, nên chú ý lời nói và hành vi. Tình cảm nhiều biến đổi, nên cố gắng duy trì và nỗ lực.
Nam tuổi Quý Hợi 1983 năm nay là Sao Vân Hán Hỏa Tinh chiếu mạng, đây là hung Tinh lại khắc với mệnh nên rất xấu. Chủ thương tật, nam nhân quan tai bất lợi. Nhân khẩu bất an, lục súc bất vượng, rất nên cẩn thận. Thơ rằng "Hành Niên Là Hỏa Tinh, Ngạc Vận  Tâm sinh kinh, người nam khó tránh án đòn. Bệnh Tật Liền Thân Mình, Trong Nhà Âm Ỷ Khóc. Thụ Khắc Nạn Không Nhỏ." cẩn thận tháng 2 tháng 8 âm lịch. 
Nữ tuổi Quý Hợi 1983 năm nay là Sao La Hầu đây cũng là hung tinh nhưng may mắn phù sinh cho mệnh nên tai ương giảm bớt. Chủ quan phi khẩu thiệt, có tật bệnh ở mắt. Nữ nhân có huyết quang sản nạn. Có thơ rằng "Hành Niên Là La Hầu, Sự Sự Đều U Sầu. Nam Gặp Ắt Có Họa, Nữ Gặp Cũng Nên Lo. Tranh Cãi Kiện Tụng Lắm, Tai Ách Không Hề Ngơi. Bình Thường Nhiều Lo Nghĩ, Khắc Mệnh Càng Tai Ương." cẩn thận tháng giêng tháng 7 âm lịch.
Tân Hợi 1971 năm nay công việc có nhiều ngáng trở, nhưng may mắn sẽ có nhiều quý nhân phù trợ, có thể xuất tướng làm việc thành công. Để mắt nhìn người, tránh bị người mê hoặc mà sai lầm.
Nam tuổi Tân Hợi 1971 năm nay là Sao Mộc Đức chiếu mệnh, đây là Cát Tinh nhưng do khắc với Mệnh nên giảm tốt khá nhiều, hôn nhân tương hợp, nhân khẩu bình an. Sao này đối với Nam dễ có bệnh tật về mắt. Có thơ rằng "Hành Niên Là Mộc Tinh, Cả Năm Được Yên Ninh. Gia Trạch Nhiều Tốt Lành, Hòa Thuận Lại Xương Minh. Khắc Mệnh Tất Không Tốt, Ánh Dao Trào Đổ Máu." ứng vào tháng 10 và tháng chạp.
Nữ tuổi Tân Hợi 1971 năm nay là Sao Thủy Diệu đây là sao cát tương lại sinh hòa với mệnh nên có lợi, duy có phụ nữ dễ lâm sản nạn hoặc điều tiếng. Thơ rằng "Hành Niên Trị Thủy Tinh, Tài Nguyên Đa Phong Thịnh. Phúc Thọ Đều Tăng Thêm. Mệnh Như Không Bị Khắc, Mọi Sự Đều Thuận Ý." cẩn thận tháng 4 và tháng 8 âm lịch.
Kỷ Hợi 1959 năm nay tài vận năm nay suy trầm, chính tài hoạch tài đều không được như ý. Chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của con cháu trong nhà, tránh để sau này phải hối hận.
Nam tuổi Kỷ Hợi 1959 năm nay là Sao Thủy Diệu Tinh Quân chiếu mạng, đây là sao Cát Tường, lại sinh cho mệnh nên rất tốt, gặp quý nhân, giữ gìn lời ăn tiếng nói, có tài lộc, không nên gần sông biển. Có thơ rằng "Hành Niên Trị Thủy Tinh, Tài Nguyên Đa Phong Thịnh. Nam Nhân Càng Thêm Tốt, Phúc Thọ Đều Tăng Thêm. Nam Nữ Đều Sợ Khắc, Nếu Khắc Họa Nhỏ Đâu." cẩn thận tháng 4 tháng 8 âm.
Nữ tuổi Kỷ Hợi 1959 năm nay là Sao Mộc Đức Tinh Quân chiếu mệnh, đây là cát tinh lớn, lại ngang hòa mệnh nên khá tốt, Hôn nhân tương hợp, nhân khẩu bình an. Tuy nhiên nữ nhân cẩn thận về máu huyết, có thơ rằng "Hành Niên Là Mộc Tinh, Cả Năm Được Yên Ninh. Gia Trạch Nhiều Tốt Lành, Hòa Thuận Lại Xương Minh." lợi về tháng 10 tháng 12 âm lịch.
Đinh Hợi 1947 năm nay trong nhà dễ có sự bất hòa, cùng các sự bài xích khó hòa giải, cũng nên chú ý đến sự an toàn trong nhà ở. Gan và Thận dễ bị thương tổn, tất nên chú ý đề phòng ăn uống cùng chế độ sinh hoạt.
Nam tuổi Đinh Hợi 1947 năm nay là Sao Vân Hán Hỏa Tinh chiếu mạng, đây là hung Tinh may mắn phù sinh cho mệnh nên cũng giảm xấu. Chủ thương tật, nam nhân quan tai bất lợi. Nhân khẩu bất an, lục súc bất vượng, rất nên cẩn thận. Thơ rằng "Hành Niên Là Hỏa Tinh, Ngạc Vận  Tâm sinh kinh, người nam khó tránh án đòn. Bệnh Tật Liền Thân Mình, Trong Nhà Âm Ỷ Khóc. Sinh Thân Tránh Được Tai." cẩn thận tháng 2 tháng 8 âm lịch. 
Nữ tuổi Đinh Hợi 1947 năm nay là Sao La Hầu đây cũng là hung tinh nhưng may mắn sinh hòa với mệnh nên tai ương giảm bớt. Chủ quan phi khẩu thiệt, có tật bệnh ở mắt. Nữ nhân có huyết quang sản nạn. Có thơ rằng "Hành Niên Là La Hầu, Sự Sự Đều U Sầu. Nữ Gặp Cũng Nên Lo. Tranh Cãi Kiện Tụng Lắm, Tai Ách Không Hề Ngơi. Bình Thường Nhiều Lo Nghĩ, Khắc Mệnh Càng Tai Ương." cẩn thận tháng giêng tháng 7 âm lịch.

Cẩm Nang Công Tác - Cẩn Phòng Bắn Lén, Không Nên Kiện Tụng
Người thuộc tuổi Hợi năm nay vận thế bình bình, giữ gìn thì tốt, nhưng khó có bước đột phá. Cho nên năm nay nên thủ không nên tiến, liệu sức mà làm. tránh khỏi đầu xuôi mà đuôi không lọt. Phương diện công tác do năm nay có hung tinh Chỉ Bối chiếu mệnh, biểu thị năm nay dễ có người ở sau lưng mình chỉ tay nói xấu, hình thành sự tấn công sau lưng. Đó chính là Minh Thương Dị Kháng, Ám Tiễn Nan Phòng ... nên có sự chuẩn bị để chống đỡ, kẻo không đến lúc họa ập đến lại không biết từ đâu. Nên giữ sự khan hòa khiêm cung, tránh bị tứ phí thọ địch, khó tránh khỏi tổn thương. Do có Quan Phù chiếu mệnh nên năm nay dễ có kiện thưa dẫn đến quan tư, cho nên năm nay kiện tụng ắt là bất lợi, bởi thế nên tránh được thì tránh. Ngoài ra khi ký kết hợp tác hoặc làm chung, cần xem xét cho kỹ càng mọi điều khoản, đêm dài lắm mộng, dễ dẫn đến tranh chấp kiện tụng và người thiệt sẽ là mình. May mắn năm nay trong Cung Mệnh cũng có Tam Đài Tinh là một đại cát tinh tọa trấn, đây là Đại Cát tinh nên có thể trấn nhiếp quần hung. Cho nên người tuổi Hợi năm nay nên chú ý giữ mình trong sạch, không nên hùa theo người khác, bài trừ các việc phi pháp, thị phi tránh bị khốn cùng về sau. Cũng có thể tìm cho mình Quý Nhân dẫn dắt, che chở cho mình khi cần thiết. Năm nay người tuổi Hợi nên mở to mắt nhìn người, kẻo dễ lầm vào những kẻ lang sói đội nốt cừu. Tránh cho bản thân mình trở thành Vật Hiến Tế.

Cẩm Nang Tiền Tài - Tiết Kiệm Trên Hết, Biết Đủ Là Vui
Người tuổi Hợi năm nay tài vận suy trầm, bình bình không có gì khởi sắc, cho nên nguyên tắc tài chính của năm này là: Đừng cầu có nguồn mới, chỉ nên cầu tiết kiệm từ các nguồn cũ. Năm nay chớ nghe lời ngon ngọt của người khác mở mở túi đầu tư bừa bãi, bởi vì thời cơ chưa đến, chỉ phí công tốn tiền. Tốt nhất là tiết kiệm tối đa, không thật cần thiết thì không tiêu. Năm nay dễ có thể vì quan phi mà bắt buộc phải chi phí, đó tức là phá tài kháng tai, cho nên cần có sự chuẩn bị tính toán tránh để gia đình mình lâm vào thế kẹt về tài chính, hoặc bị người khác từa nước đục tát cá. Hoạch tài bất lợi, nên tránh các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Nhớ câu "Biết Đủ Là Vui"

Cẩm Nang Sức Khỏe - Giữ Gìn Gan Thận, Quan Tâm Con Trẻ
Người tuổi Hợi, năm nay sức khỏe lên xuống thất thường, lúc tốt lúc xấu, nên chú ý giữ gìn, tránh bệnh tật nhân lúc mình hư hỏng mà nhập. Năm nay gan và thận là hai bộ phận dễ bị tổn thương, nên chú ý đặc biệt giữ gìn. Do có Thiên Khốc là Hung Tinh chiếu mệnh nên e có tai nạn đổ máu, cho nên cần chú ý vấn đề giao thông an toàn, đừng đến những chỗ nguy hiểm. Cũng do năm nay có Địa Sát chiếu mệnh nên chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của Trẻ Em trong nhà, đừng có chủ quan kẻo hối không kịp.

Cẩm Nang Tình Cảm - Giữ Sự Bình Tĩnh, Công Tư Phân Minh
Người tuổi Hợi năm nay dễ có sự tranh cãi xung đột với người khác, nên cố gắng kiềm chế, nhẫn nhịn, tránh nhỏ không nhịn tất loạn đại mưu. Năm nay tình cảm có nhiều biến động, gần gần xa xa, như có như không, nên chú ý giữ sự bình tĩnh. Tuyệt đối không nên xử sự cảm tính, tránh lầm mình lầm người. Năm nay đặc biệt chú ý vấn đề Công Tư, cần trước Công sau Tư, đừng vì tham lam thiển cận mà làm hỏng con đường phía trước.

Người Trẻ Tuổi Thuộc Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi trẻ tuổi năm nay đầu não sáng suốt thanh tĩnh, học tập thành tích dễ dàng đạt cao. Nếu chuyên tâm học tập, ắt thành tích sẽ càng phi thường. Song khá tiếc năm nay dễ phạm vào Quan Phi, Khẩu Thiệt ... cho nên cần bao dung với những chuyện do người khác mang đến cho mình. Cho nên cần sáng tỏ phải trái, nhưng không nên gay gắt quá, tự mình giữ mình trong sáng là được. Tránh a dua a tòng ham vui theo bạn xấu. Mật thiết lưu ý vẫn đề giao thông an toàn. 

Người Phụ Nữ Thuộc Tuổi Hợi
Năm nay trong nhà mọi người dễ bất hòa, ngoài vấn đề giải quyết phân xử ra, cũng nên chú ý vấn đề an toàn trong gia đình. Tài vận bình bình, nên có sự tính toán chi tiêu cho chuẩn xác, tránh vì hoang phí mà đẩy Kinh Tế Gia Đình vào khốn cảnh ... nên sớm tích gạo phòng đói. Nữ trẻ tuổi năm nay dễ vì tình mà mờ mắt, nên giữ sự tỉnh táo, đừng tự lừa mình lừa người.

Sự Nghiệp
Người tuổi Hợi năm nay vận thế bình bình, tất nên ra sức gấp bội nếu không ắt khó có đột phá. Bởi năm nay có Chỉ Bối Hung Tinh chiếu mệnh, cho nên tất cần khéo léo xử lý tranh chấp với người khác. Tránh gặp hoàn cảnh trời tuyết thêm sương. Năm nay các tháng công việc nhiều ngáng trở là Tháng 3, Tháng 4, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 9 và Tháng 10; trong khoảng thời gian này lấy nhẫn nại làm trọng, im lặng làm việc. Các tháng công việc có thuận lợi là Tháng 1, Tháng 6, Tháng 8 và Tháng 11.

Tài Vận
Người tuổi Hợi năm nay Tài Vận xuống dốc, không chỉ thu nhập không ổn định, mà còn luôn phải chi những khoản không mong muốn. Cho nên sớm có điều phong hòa vũ thì không lo nước đến chân không kịp nhảy. Hoạch tài đừng tham, nên biết vừa đủ thì vui. Năm nay các tháng có Tài Vận xuống thấp là Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 9 và Tháng 10; Tháng 2 đầu tư bất lợi, Tháng 3 đừng mua sắm, Tháng 4 cẩn thận rơi tiền. Các tháng có tài vận tương đối tốt là Tháng 1, Tháng 6, Tháng 8 và hai tháng cuối năm.

Sức Khỏe
Người tuổi Hợi năm nay Sức Khỏe lên xuống thất thường, Gan và Thận là hai bộ phận dễ bị tổn thương nhất, nên chú ý giữ gìn ăn uống và sinh hoạt. Cũng nên chú ý an toàn giao thông, đừng đi vào chỗ nguy hiểm. Năm nay các tháng sức khỏe dễ xuất hiện vấn đề là Tháng 2, Tháng 4, Tháng 8 và Tháng 10; Hai tháng 4 và 10 nên chú ý sức khỏe các thành viên nhỏ trong gia đình. Tháng 3 nên đặc biệt chú ý an toàn giao thông.

Tình Cảm
Người tuổi Hợi năm nay Nhân Duyên không mấy tốt, tình cảm phức tạp đa biến, nên chú ý bao dung thấu hiểu, đừng vì những tình cảm tầm thường mà làm hại con đường đi phía trước của mình. Năm nay các tháng dễ khởi sóng gió trong tình cảm là Tháng 2, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 9 và Tháng 12. Trong quãng thời gian này xử lý công việc tình cảm tất nên bình tĩnh kiềm chế, tránh nhầm mình nhầm người, sau này hối cũng không kịp.

Hóa Giải Và Tăng Cường:
Người thuộc tuổi Hợi năm nay tại đầu giường hoặc bàn làm việc nên đặt một cặp "Sư Tượng Thủ Tài" để tăng cường hóa giải và đem lại may mắn. Sư Tử và Voi vốn là hai Con Vật có uy mãnh rất lớn, có thể nói là hàng Vua trong muông thú, từ lâu hai con vật này đã được tâm thức Á Đông coi là những Linh Vật Cát Tường có thể trấn tà chiêu cát, đem lại sự may mắn, xua đuổi đi cái xấu. Mỗi Linh Vật bên cạnh lại có một thoi vàng Kim Nguyên Bảo, ý nói trấn thủ giữ gìn sự quý báu, không để mất đi sự tốt lành. Ngoài đặt linh vật hóa giải cũng nên đeo trên người hoặc mang trong người một mặt đeo "Sư Tượng Thủ Tài" để sự hóa giải tăng cường được đồng bộ.

Phongthuy.com.vn Tổng hợp !

Phong thuỷ để Thành đạt liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.