Lựa chọn theo lĩnh vực

Vận Trình Tuổi Tuất năm Ất Mùi 2015

Phong thuỷ để Thành đạt 8,741 lượt xem
Vận Trình Tuổi Tuất năm Ất Mùi 2015Bính Tuất 2006 năm nay tinh thần học tập không ổn định, thành tích học tập khó có bước phát triển tốt. Tránh xa bạn xấu, tập trung học tập. Sức khỏe không tốt, đề phòng các bệnh truyền nhiễm.
Giáp Tuất 1994 năm nay tình cảm năm nay đặc biệt phong phú, song đừng nên phóng túng. Tránh tự mang lửa đốt thân. Chuyên Tâm làm việc, chớ phân tâm mất chú ý, sẽ gây hỗn loạn mọi sự.
Nam tuổi Giáp Tuất 1994 sang năm 2015 là Sao Thái Bạch Chiếu Mệnh, đây là hung tinh lại khắc với Mệnh nên hung tính khá nặng, chủ về hao tán tiền bạc, thị phi tranh cãi, chăn nuôi kinh doanh thất bại. Có thơ rằng "Hành Niên Là Kim Tinh, Tai Họa Dễ Phạm Phải. Nam Gặp Càng Lo Lắng, Bị Khắc Họa Chẳng Nhẹ. Có Huyết Hiếu Phục Sự, Cũng Khó Tránh Can Qua." bởi vậy hết sức cẩn thận, đặc biệt vào tháng 5 âm lịch. Kiêng đồ trắng cả năm
Nữ tuổi Giáp Tuất 1994 sang năm 2015 là Sao Thái Âm chiếu mệnh, đây là cát tinh lại hợp phái nữ, tuy nhiên đáng tiếc là khắc mệnh nên thành ra vẫn có xấu trong tốt. Đặc biệt với nữ nên tránh sinh đẻ. Thơ rằng "Khắc Mệnh Không Là Tốt, Nữ Mệnh Càng Nên Lo." cẩn thận vào tháng 10 âm.
Nhâm Tuất 1982 năm nay công niệc có nhiều phát sinh bất ngờ, chớ nên nóng vội cầu thành. Tránh dục tốc bất đạt, tiền tài dễ tiết thoát khó tụ, có khả năng phải tốn tiền vì chống lại tai nạn.
Nam Nhâm Tuất 1982 năm nay là Kế Đô Hung tinh chiếu mạng, đây là Hung Tinh hạng nặng, lại khắc mệnh nên rất xấu, ám muội thị phi, đi xa lại có tiền. Có thơ rằng "Hành Niên Kế Đô Tinh, Mọi Sự Đều Âu Sầu. Nam Gặp Đã Là Sợ, Cẩn Thận Họa Đến Đầu. Tranh Cãi Miệng Lưỡi Nhiều, Độc Mộc Khó Đi Thuyền. Nữ Gặp Càng Đáng Sợ, Khắc Mệnh Họa Vô Cùng." cẩn thận tháng 3 tháng 9 âm.
Nữ Nhâm Tuất 1982 năm nay là Thái Dương cát tinh chiếu mệnh, đây là cát tinh lớn, lại ngang hòa với mệnh nên khá tốt, chỉ không hợp nữ giới nhiều. Chiếu khắp Thiên Hạ, không chỗ nào không sáng tới. Chủ đi xa có tiền tài, đại nhân gặp vui, thêm người thêm khẩu, vạn sự hòa hợp. Có thơ rằng "Hành Niên Là Thái Dương, Người Nam Tất Cát Tường. Thêm Người Lại Tiến Khẩu, Suốt Năm Được An Khang."  tốt vào tháng 6 và tháng 10 âm.
Canh Tuất 1970 năm nay kiên trì trước sau, tránh đẽo cày giữa đường cuối cùng thành công cốc. Đối với Bạn Đời nên có cái nhìn rộng lượng bao dung, tránh trái tai gai mắt mà đôi đường đôi ngả.
Nam Canh Tuất 1970 năm nay là Sao La Hầu hung tính chiếu mạng, đây là hung tinh cỡ lớn, lại rất tác hại cho phái nam, may mắn là Sao và Mệnh ngang hòa nên họa cũng giảm bớt. Chủ quan phi khẩu thiệt, có tật bệnh ở mắt. Có thơ rằng "Hành Niên Là La Hầu, Sự Sự Đều U Sầu. Nam Gặp Ắt Có Họa, Tranh Cãi Kiện Tụng Lắm, Tai Ách Không Hề Ngơi." cẩn thận tháng 1 tháng 7 âm.
Nữ Canh Tuất 1970 năm nay là Sao Kế Đô chiếu mệnh, đây cũng là hung tinh cỡ lớn, may mắn là phù sinh cho mệnh, nên tai ách giảm bớt, có chút lợi nhỏ. Gia đạo bất an ám muội thị phi, đi xa lại có tiền. Có thơ rằng "Hành Niên Kế Đô Tinh, Mọi Sự Đều Âu Sầu. Cẩn Thận Họa Đến Đầu. Tranh Cãi Miệng Lưỡi Nhiều, Độc Mộc Khó Đi Thuyền. Nữ Gặp Càng Đáng Sợ" cẩn thận tháng 3 và tháng 9.
Mậu Tuất 1958 năm nay dễ phạm với tiểu nhân, nên nhớ Tâm phòng người không thể không có. Tinh thần căng thẳng đau đầu mờ mắt, leo cao nhớ cẩn thận, dễ bị tổn thương.
Nam tuổi Mậu Tuất 1958 sang năm nay phạm Sao Thái Bạch đây là Hung Tinh lại khắc mệnh nên rất xấu chủ về hao tán tiền bạc, thị phi tranh cãi, chăn nuôi kinh doanh thất bại. Có thơ rằng "Hành Niên Là Kim Tinh, Tai Họa Dễ Phạm Phải. Nam Gặp Càng Lo Lắng, Bị Khắc Họa Chẳng Nhẹ. Có Huyết Hiếu Phục Sự, Cũng Khó Tránh Can Qua." bởi vậy hết sức cẩn thận, đặc biệt vào tháng 5 âm lịch. Kiêng đồ trắng cả năm
Nữ tuổi Mậu Tuất 1958 sang năm 2015 là Sao Thái Âm chiếu mệnh, đây là cát tinh lại hợp phái nữ, lại sinh cho mệnh nên rất tốt. Tuy nhiên với nữ nên tránh sinh đẻ. Thơ rằng "Niên Hành Thái Âm Tinh, Mọi Sự Đều Toại Ý. Nam Nữ Đều Tốt Cả, Mọi Sự Quý Nhân Phù. Sinh Thân Vượng Vận Khí, Danh Lợi Đều Thu Về.." tháng 9 cẩn thận vào tháng 10 âm.
Bính Tuất 1946 năm nay tài vận bình bình, xuất tiền tránh được thì tránh, hoạch tài đừng tham. Dạ dày, đường ruột và hệ hô hấp dễ bị tổn thương, nên chú ý, đừng để mất sức quá nhiều.
Người Nam sinh năm 1946 Bính Tuất năm nay phạm vào Kế Đô, đây là đại hung tinh, song may mắn là ngang hòa với mệnh nên hung họa giảm bớt. Gia đạo bất an ám muội thị phi, hao tài tốn của, đi xa có chút lợi. Thơ rằng "Hành Niên Kế Đô Tinh, Mọi Sự Đều Âu Sầu. Nam Gặp Đã Là Sợ, Cẩn Thận Họa Đến Đầu. Tranh Cãi Miệng Lưỡi Nhiều, Độc Mộc Khó Đi Thuyền." cẩn thận tháng 3 tháng 9 âm.
Nữ Bính Tuất 1946 năm nay là Thái Dương cát tinh chiếu mệnh, đây là cát tinh lớn, lại sinh mệnh nên khá tốt, chỉ không hợp nữ giới nhiều. Mặt trời chiếu khắp Thiên Hạ, không chỗ nào không sáng tới. Chủ đi xa có tiền tài, đại nhân gặp vui, thêm người thêm khẩu, vạn sự hòa hợp. Có thơ rằng "Hành Niên Là Thái Dương, Người Nam Tất Cát Tường. Thêm Người Lại Tiến Khẩu, Suốt Năm Được An Khang." tốt vào tháng 6 và tháng 10 âm.

Cẩm Nang Công Tác - Kiên Trì Trước Sau, Đề Phòng Tiểu Nhân
Người tuổi Tuất năm nay 2015 do tại cung mệnh các Sao Xấu Tốt lực lượng ngang bằng, sóng ngầm tiềm phục. Rất nên cẩn thận đề phòng mọi việc chớ có khinh suất coi thường, kẻo lật thuyền cống hẹp. Công tác tiến triển thường thường phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn, đều không thể một lần xong luôn. Bởi thế khi thời cơ chưa đến, đừng nóng vội thành dục tốc bất đạt. Do năm nay trong cung mệnh có hung tinh Tốt Bạo trấn chiếu, nên công tác e là hư không, công tài khó thành. Cho nên công việc năm nay nên kiên trì thực tế trước sau, đừng vì cái gì đó mà sao nhãng chán nản. Nhất thiết đừng phân tâm, phân tâm khó thành, dễ loạn. Hỗn loạn là đại kỵ trong công tác năm nay. Năm nay chiếu mệnh cũng có một hung tinh nữa là Cẩu Giảo bởi vậy nên đề phòng tiểu nhân hãm hại, từ trong phá hoại ra, không gió đâu có sóng, khiến nhiều sự đa mang. Bởi vậy năm nay tâm phòng người không thể không có, sớm phòng đỡ lo. May thay ngoài các hung tinh triền nhiễu, tại cung mệnh năm nay cũng có Địa Giải là cát tinh tọa trấn, có thể giúp hóa giải không ít ngáng trở. Cho nên người tuổi Tuất năm nay dẫu có gặp nhiều việc không như ý, cản trở nhưng nếu nỗ lực làm việc, cẩn thận đề phòng thì có thể cuối cùng cũng có thu hoạch kết quả tốt. Khai vân kiến nguyệt. Năm nay có thể có quý nhân là người khác giới trợ giúp, cho nên cần nắm lấy cơ hội, có thể bình bộ thanh vân.

Cẩm Nang Tiền Tài - Liệu Sức Mà Làm, Phá Tài Giải Tai
Người tuổi Tuất năm nay tài vận cũng khá tốt, tuy nhiên không thể hy vọng quá nhiều, nếu không sẽ thành hy vọng nhiều càng thành thất vọng nhiều. Năm nay chính tài thu nhập ổn định, cho nên đừng có vì thế mà chi tiêu hoang phí. Bởi tiền tài cũng không phải dễ kiếm, cũng như vậy khi làm những đầu tư lớn, cần lượng sức mà làm, kẻo mà bại binh như núi nở, tan hoang sạch bách. Năm nay dễ phạm tiểu nhân, mà lại cũng dễ vì phạm tiểu nên nên phải phá tài giải tai. Hoạch tài nhìn có mà không, do đó được rồi thì dừng, chớ có tham thắng mà làm liều, ắt dễ tham mà thâm, sau hối thì đã muộn.

Cẩm Nang Sức Khỏe - Đề Phòng Bệnh Vặt, Trèo Cao Cẩn Thận
Người tuổi Tuất năm nay sức khỏ không có ngăn ngại gì lớn, song do có Thiên Sát hung tinh chiếu mệnh, cho nên năm nay dễ bị lây nhiễm các bệnh lặt vặt, cho nên cần chú hoàn cảnh xung quanh và cách sinh hoạt, chú ý vấn đề tiêu độc tẩy trùng. Năm nay hệ tiêu hóa và hệ hô hấp là hai chỗ dễ bị tổn thương, chú ý giữ gìn. Không nên chủ quan coi nhẹ. Năm nay tình cảm, tâm trạng có nhiều căng thẳng, nhiều lúc sẽ khiến đau đầu nhức mắt, cẩn thận đề phòng tinh thần suy sụp. Mùa hạ ra ngoài chú ý an toàn, khi leo lên các chỗ cao cần có bảo hiểm cẩn thận.

Cẩm Nang Tình Cảm - Gia Tăng Hiểu Rõ, Đừng Tự Châm Lửa
Người tuổi Tuất năm 2015 tình cảm đặc biệt phong phú, dễ có duyên với người khác giới. Cuộc sống tình cảm có nhiều cái phong phú, xong nên hiểu rõ mà có điểm dừng, tránh như ngọn nến, sáng quá thành là lấy lửa thiêu thân. Đối với Bạn Thân, Vợ Chồng nên có sự thông cảm, hiểu thấu, tránh ôm oán thành cừu hận. Nên cùng người thân có sự thông cảm hiểu nhau, tránh khi nhàn ngôn nhàn việc tham gia vào chuyện người khác.

Người Trẻ Tuổi Thuộc Tuổi Tuất
Người tuổi trẻ thuộc tuổi Tuất năm nay tâm trạng lên xuống không ổn định, vì thế mà ảnh hưởng đến thành tích học tập. Nên chú ý giữ cho tinh thần ổn định, bình tĩnh, chuyên tâm học tập làm việc, tránh mọi kết quả tụt hậu. Để mắt tỉnh táo nhìn người, tránh xa bạn xấu, tránh hiểu sai mà đi vào đường sai. Chú ý khi trèo lên cao, dễ bị ngã. Cẩn thận đề phòng nhiễm tạp bệnh.

Người Phụ Nữ Thuộc Tuổi Tuất
Người Nữ tuổi Tuất năm nay tâm trạng thường bị kích động, nên chú ý điều chỉnh thân tâm kẻo chính mình hoặc người nhà đều khó chịu. Nên tùy nghi xử lý, lấy đức tải vật. Tài vận bình bình, chớ nên khởi niệm tham tâm. Người nữ trẻ tuổi năm nay có tình cảm khá phong phú sôi nổi, thỉnh nên bình tĩnh tỉnh táo xem xét cho kỹ, kẻo tự ngộ nhận lừa mình lừa người.

Sự Nghiệp
Người thuộc tuổi Tuất, năm nay tiến triển công tác có không ít gãy đổ, chỉ cần chút sơ suất mọi công lao có thể thành công cốc. Đề phòng có thể bị tiểu nhân hãm hại, thành ra đêm dài lắm mộng. Các tháng có nhiều điều ngáng trở là Tháng 2, Tháng 3, Tháng 6, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10 và Tháng 11. Trong khoảng này ngoài việc chú ý xử lý tốt mọi vấn đề công tác, ngoài ra còn cần xử lý tốt các mối quan hệ giao tiếp. Các tháng công tác có khả năng tăng cao là Tháng 1, Tháng 5, Tháng 7 và Tháng 12.

Tài Vận
Tuổi Tuất năm nay Tài Vận bình bình, may mắn là thu nhập Chính Tài thường ổn định. Song hoạch tài lại không ổn định, nhất thiết không được tham lam. Đối với các khoản đầu tư nên tận lượng liệu sức mình mà làm. Tránh hẫng hụt không như mong muốn. Năm nay các tháng có Tài Vận giảm thấp là Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 9 và Tháng 11. Tháng 3 chú ý dễ bị lừa đảo phá tài, Tháng 6 khả năng phải phá tài để giải tai, Tháng 7 và Tháng 9 đề phòng trộm cướp. Năm nay các tháng có Tài vận khả dĩ là Tháng 1, Tháng 5, Tháng 7 và Tháng 12 nên nắm lấy các cơ hội này để khai nguyên tiết lưu nguồn tài vận.

Sức Khỏe
Tuổi Tuất năm nay sức khỏe bình thường, song cần chú ý thường xuyên giữ gìn vệ sinh trong cuộc sống, đề phòng các bệnh truyền nhiễm. Trèo cao hoặc đi ra ngoài tất nên cẩn thận, kẻo dễ bị tổn thương. Năm nay các tháng dễ xuất hiện vấn đề về sức khỏe là Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 11; Tháng 1 và Tháng 4 đề phòng bị ngã, Tháng 2, Tháng 7, Tháng 9 và Tháng 11 đề phòng bệnh truyền nhiễm.

Tình Cảm
Người tuổi Tuất năm nay 2015 tình cảm đặc biệt phong phú, dễ dàng kết duyên với người khác giới. Song khác tiếc mặt tình cảm không mấy ổn định, lúc tốt lúc xấu, lúc gần lúc xa. Năm nay các tháng có tình cảm phát triển tốt là Tháng 1, Tháng 5, Tháng 7 và Tháng 12 nên vận dụng tốt thời điểm này để tăng cường tình cảm. Các tháng dễ xuất hiện vấn đề là Tháng 2, Tháng 3, Tháng 9, Tháng 10 và Tháng 11.

Hóa Giải Và Tăng Cường:
Người thuộc tuổi Tuất năm nay tại đầu giường hoặc bàn làm việc nên đặt một cặp "Thiêm Tài Đại Phát" để tăng cường hóa giải và đem lại may mắn. Đây là Linh Vật tạo hình một Kim Thiềm Thừ (Cóc 3 Chân) miệng ngậm đồng tiền, đứng trên Bông Cải. Kim Thiềm vớn là một Linh Vật thu hút tiền tài rất được nhiều người ưa chuộng, Bông Cải tiếng Hán đọc là Thái, âm đọc hơi giống chữ Tài kết hợp 2 hình tượng thành Thiêm Tài Đại Phát (Thêm tiền tài đại phát)

Phongthuy.com.vn Tổng hợp !

Phong thuỷ để Thành đạt liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.